2005-01-24 17:25:09

Spanyol püspökök
ad limina látogatáson a Pápánál


Hétfőn délelőtt II. János Pál pápa közös kihallgatáson fogadta az ad limina látogatásukat végző spanyol püspökök egy csoportját. Hozzájuk intézett beszédében megállapította, hogy az ország az utóbbi években nagy társadalmi és gazdasági változásokon ment keresztül, amely egyes területeken a laicizmus és a vallási közöny aggasztó növekedéséhez vezetett. A Szentatya arra buzdította a főpásztorokat, hogy Spanyolország ősi keresztény gyökereiből fakadóan megfelelő lelkipásztori tevékenységgel válaszoljanak erre a jelenlegi helyzetre.

Spanyolország Mária földje – különösen a Szeplőtelen Szűzé, aki az ország patrónája, és akinek a helyi egyház különleges évet szentelt a Szeplőtelen Fogantatás dogmája kihirdetésének 150. évfordulója alkalmából. II. János Pál pápa Mária oltalmába ajánlotta a spanyol püspökök evangelizáló művét. Beszédében a Szentatya rámutatott a társadalmi és gazdasági változások következtében előállt nehézségekre, a vallási közöny és az erkölcsi relativizmus terjedésére, annak ellenére, hogy a kereszténység a spanyol nemzet történelmének gyökeres része. Egyre nő a gazdagok és a szegények közötti különbség, a közjavakat monopóliumok tartják kezükben, mint például a víz esetében. Mindezek a magatartásformák a laicizmus következményei – hangoztatta a Szentatya. Ez az ideológia fenyegető veszélyt jelent a vallásszabadság számára, elősegíti a vallás iránti megvetést, a vallási tudatlanságot, a hitet a magánszférába szorítja és ellenzi a vallás közéleti megnyilvánulásait. Ennek hatását leginkább a fiatalok érzik, akik ki vannak téve az erkölcsi szabadosságnak, engedékenységnek. A Szentatya ismételten leszögezte, hogy a fiatal nemzedékeknek joguk van ahhoz, hogy a hitben neveljék őket, hitoktatásban részesüljenek az iskolában.

A Pápa arra buzdította a spanyol püspököket, hogy a kihívásokkal és nehézségekkel szemben lelkipásztori kezdeményezésekkel ellensúlyozzák ezt az új valóságot. A lelki élet középpontjába állítsák a szentségeket, különös tekintettel isaz Eucharisztiára, azt méltóan ünnepeljék. Atyai gondoskodással forduljanak papjaik és papnövendékeik felé, tanúskodva irántuk való szeretetükről. A Pápa idézett a Szent Jakab év lezárására írt üzenetéből, miszerint a püspökök feladata az élet védelme, annak minden szakaszában. Védelmezzék a házasságot és a családot, Isten nevét, a keresztény vallás emberi és szociális értékét, a családok jogát, hogy gyermekeiket vallásosan nevelhessék. A Szentatya a fiatalokhoz fordulva meghívta őket az augusztusi, kölni ifjúsági világtalálkozóra, ahol közösen felfedezik majd, hogy az egyház a szeretet, a közösség otthona és iskolája.
All the contents on this site are copyrighted ©.