2005-01-21 17:18:02

Северна Ирландия - нова християнска идентичност


За да се подпомогне мирния процес в Ълстър е нужо цяла Ирландия да има културата на християнската надежда, основана на Христос.Това заяви архиепископът на Дъблин, монс. Дермод Мартин, по време на Молитвената седмица за християнско единение.

Той изразява учудването си от разпространеното мислене, че мирния процес в Северна Ирландия засяга само северно-ирландсикте църкви, които биват окуражавани само от дистанция.

Според него, Северна Ирландия не е “друг свят”, а предсталява “нова идентичност на християните, израснали в суровата школа на помирението” от които цяла Ирландия има какво да научи.

Към това той прибавя и отговорността на християните от Ейре, които могат да дадат своя принос за мира, “а не да стоят със скръстени ръце и да гледат критично от креслата”.

Мирното споразумение, подписано на Свети Петък през 1998г. е в застой, поради продължаващото взаимно недоверие между протестанти и католици.All the contents on this site are copyrighted ©.