2005-01-18 17:32:27

A Szentatya tevékenysége január 18-án


Kedden délelőtt II. János Pál pápa az Apostoli Palota Szent Kelemen termében kihallgatáson fogadta az amerikai „Pave the Way”, „Kövezd ki az utat” elnevezésű alapítvány 160 képviselőjét. A szervezet fő célkitűzése abban áll, hogy a világvallások közös pontjait felmutatva elősegítse a béke ügyét, bátorítva a megértést a kulturális és intellektuális párbeszéd és kölcsönös tisztelet révén. Az alapítvány számos oktatási és emberbaráti, kulturális programot támogat. A Szentatyánál tett látogatásra 12 zsidó kántort is meghívtak, akiket szintén a szervezet támogatott, hogy művészetüket bemutassák a Pápa előtt is. Az egyik brooklyn-i énekes, Steven Shor elmondta, élete egyik legnagyobb megtiszteltetése, hogy a Szentatya előtt énekelhetett. A „Kövezd ki az utat” Alapítvány s a 12 zsidó kántor ezzel a látogatással és zenei ajándékkal szerette volna leróni tiszteletét a Pápa előtt, s köszönetet mondani neki azért a felmérhetetlenül fontos szerepért, amelyet a katolikus Egyház és a zsidóság illetve Izrael állam közötti kiengesztelődés terén játszott. A látogatás aktualitását az adja, hogy az Egyház most emlékezik a II. Vatikáni Zsinat Nostra Aetate kezdetű, a világvallásokról szóló dokumentuma promulgálásának 40. évfordulójára.

Az alábbiakban közöljük a Szentatya beszédét:

Szeretettel köszöntöm a „Kövezd ki az Utat” Alapítvány tagjait, vatikáni látogatásuk alkalmából és megköszönöm Krupp úr kedves s zavait, amelyeket az Önök nevében hozzám intézett – üdvözölte a megjelenteket a Szentatya, majd így folytatta: Idén ünnepeljük a II. Vatikáni zsinat „Nostra Aetate” k. nyilatkozata közzétételének negyvenedik évfordulóját. A dokumentum jelentős mértékben hozzájárult a zsidó-katolikus párbeszéd megerősítéséhez. Bárcsak ez a látogatás jó alkalom lenne arra, hogy megújult elkötelezettséggel növeljük a megértést és az együttműködést, egy olyan világ építésének szolgálatában, amely egyre szilárdabban a minden emberben visszatükröződő isteni képmás tiszteletben tartásán alapul – mondotta még a Szentatya, majd így zárta beszédét: Mindnyájukra kérem a Mindenható bőséges áldását és különösen a béke ajándékát. Shalom aleichem.

Gary Krupp, az alapítvány létrehozója és v ezetője a következő beszédet intézte II. János Pál pápához:

Szentatya,

Csoportunk tagjai, akik keresztmetszetet nyújtunk a zsidóságból, hittestvéreink millióinak áldását hozva utaztunk ide, hogy köszönetet mondjunk Önnek.

Ön, nem sokkal azután, hogy Szent Péter trónjára lépett, sokat mondó látogatást tett Auschwitzban, hogy lerója tiszteletét a Holokauszt áldozatai előtt. Mindig, minden alkalommal megvédte a zsidó népet, papként Lengyelországban és pápasága eddigi 26 éve során. Elítélte az antiszemitizmust, mint „Isten és az emberiség ellen való vétket”. A kiengesztelődésnek ez a hangneme pápaságának és a zsidó néppel való kapcsolatainak sarkköve.

1986. április 13-án, Szent Péter után Ön volt az első pápa, aki meglátogatott egy zsinagógát. Amikor 2003. júniusában Oded Ben-Hur, Izrael szentszéki nagykövete bemutatta kormánya megbízólevelét, jól fejezte ki a zsinagógában tett látogatás rendkívüli gesztusát, amikor ezt mondta: „Azon a napon Ön, vállára véve a 2000 éves egyházat, visszavezette azt az első száza d kafarnaumi zsinagógájába, ahol Jézus imádkozott, így ezáltal bezárt egy történelmi kört.”

Ön arra indította a Szentszéket, hogy 1992-ben kezdje meg a diplomáciai kapcsolatok normalizálásának folyamatát Izrael állammal, amely a zsidó nép szeretett bibliai szülőföldje, jelképesen elismerve Eretz Yisrael – Izrael földje – létezését tegnap, ma, mindörökké.

Az Ön zarándoklata, amelyet 2000. március 21-én tett Izraelben és a Szentföldön, halhatatlan emlék maradt a zsidó nép szívében és értelmében az egész világon, amikor a Nyugati Falnál elhelyezte imáját, megbocsátást kérve. Ünnepélyes beszéde, amelyet a Yad Vashem Emlékmúzeumban mondott, mélyen megindította és meghatotta szívünket.

Lehetetlen leírni azt az érzelmi hatást, amelyet ezek a mérföldkövek világszerte a zsidókra gyakoroltak.

Őszentsége! Ezek a kiengesztelő tettek valóban pápaságának mérföldkövei voltak, mint ahogy az is, hogy megpróbálta befoltozni a világvallások közötti ősi szakadásokat. Az Atyák Etikája csodálatosan versbe foglalja azt a szeretetet, amelyet Ön mutat az egész emberiség iránt. Hillél rabbi mondja: „Legyél Áron tanítványa, azáltal, hogy a békét szereted, a békét keresed, szereted az egész emberiséget és közelebb viszed őket a valláshoz.”

Az egész emberiség iránt megnyilvánuló szeretete, a béke és a minden vallá s közötti kiengesztelődés fáradhatatlan keresése miatt, Őszentsége valóban Áron, az ősi Izrael főpapja lelkületének és eszményeinek megszemélyesítője.

Végezetül, Ön, minket, Ábrahám gyermekeit, szeretett idősebb testvéreinek nevezett. Azért imádkozom, hogy Zsidók, Keresztények és Muzulmánok, Ábrahám három gyermeke, hamarosan közös célért, együttesen védelmezzék meg az egész emberiséget azok ellen, akik megrágalmazzák Istent, amikor szent nevében az erőszak cselekedeteit követik el.

Őszentsége, köszönjük, k öszönjük, köszönjük. Shalom, Shalom, Shalom.
All the contents on this site are copyrighted ©.