2005-01-17 18:19:09

II.János Pál pápa vasárnap déli Úrangyala imádsága


II. János Pál Pápa vasárnap (január 16-án) délben az Úrangyala imádság előtt mondott beszédében utalt rá, hogy vasárnap ünnepeltük aVándorlók és Menekültek Világnapját. Ennek kapcsán közzétett üzenetében a Szentatya hangsúlyozni kívánta a népek közti integráció fontosságát, amelynek előfeltétele a saját identitásunk kinyilvánítása és a mások identitása iránti tisztelet közötti helyes egyensúly. A Pápa szívélyesen üdvözölt minden vándorlót és azt kívánta, hogy a párbeszéd által növekedjék a különböző kultúrák közti rokonszenv és megértés.

II. János Pál Pápa emlékeztetett rá, hogyjanuár 18-ánkezdődik aKeresztények Egységéért végzett Imahét, melynek idei témája:„Krisztus az egyház egyetlen alapja”(1Kor 3,1-23). A Pápa fölszólított minden közösséget, hogy ökumenikus ima-találkozókkal könyörögjenek Istenhez, adja meg Krisztus valamennyi tanítványának teljes egységét. Végezetül a Szentatya Szűz Mária oltalmába ajánlotta e fontos egyházi eseményt. „Az Ő anyai közbenjárása segítse a keresztényeket, hogy egy szív és egy lélek legyenek, valamint minden embert, hogy növekedjék a szolidaritásban egy békés világ megteremtéséért.”
All the contents on this site are copyrighted ©.