2005-01-17 18:34:57

A „Pave the Way” – „Kövezd ki az Utat” – Alapítvány és a Vallásközi Megértés Központ közleménye a zsidó vezetők és a Pápa kedden esedékes találkozójáról


A közlemény a következő vastag betűs szavakkal kezdődik:

„KÖSZÖNET II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A VILÁG MINDEN RÉSZÉRŐL ÉRKEZETT 160 RABBITÓL, AKIK A VATIKÁNBAN GYŰLNEK ÖSSZE”

Kedden, január 18-án délelőtt, 160 rabbi kántor a Vatikánban találkozik II. János Pál pápával. A történelem eddigi legnagyobb magánkihallgatásáról van szó, amelyre valaha is sor került a Vatikánban egy Pápa és zsidó vallási vezetők között. A rabbik, akiket a „Pave the Way” – a „Kövezd ki az Utat” alapítvány gyűjtött egybe, a kihallgatás során elismeréssel adóznak azokért a történelmi lépésekért, amelyeket a Szentszék tett a katolikusok és zsidók közötti kapcsolatok javítása érdekében, és köszönetüket fejezik ki a Pápának azokért az erőfeszítéseiért, amelyeket pápasága eddigi 26 éve során tett, hogy kiengesztelje a két vallást, és ledöntse a gyűlölet falát.

A rabbik, a kihallgatás során imát mondanak majd a Szentatya tiszteletére.

Gary Krupp, az Alapítvány elnöke és létrehozója a következőket nyilatkozta: „Alapítványunk küldetése, hogy összegyűjtsük a jóakaratú embereket, mindenféle vallási hitre való tekintet és előítélet nélkül, továbbá hogy határozottan leküzdjünk bármilyen korlátot, amely akadályozza ezt a célkitűzésünket. A Pápa ezt tette évtizedeken át. A legkevesebb, amit tehetünk, hogy alázatosan megköszönjük mindazt, amit a zsidó népér t tett, és hogy mi is komolyan tevékenykedjünk a béke megvalósulásáért. Gary Krupp a történelemben a hetedik zsidó vallású személy, akit a Pápa Nagy Szent Gergely renddel tüntet ki.

A kihallgatáson jelen lesz Jack Bemporad rabbi, aki New Jersey-ben él, és aki a Vallásközi Megértés Központjának igazgatója, az Angelicum Pápai Egy etem Vallásközi Tanulmányainak professzora, római tartózkodása során a következő címmel tart előadást: „ A Zsidó-Keresztény párbeszéd kihívása”. Részt vesz majd, az idén tavasszal és ősszel Rómában megrendezésre kerülő ünnepségeken, amelyeken a „Nostra Aetate” k. zsinati dokumentum közzétételének 40. évfordulójára emlékeznek. Ez az a történelmi nyilatkozat, amellyel a katolikus egyház felmentette a zsidóságot, Jézus keresztre feszítésének felelőssége alól, és amelyben hivatalosan is elítélte az antiszemitizm ust.

Jack Bemporad rabbi a keddi találkozó alkalmából a következőket nyilatkozta:

„Ez az első alkalom a történelemben, hogy a világ minden részéről érkező rabbik, a zsidóság minden ágának képviseletében , összegyűlnek, hogy közösen köszönjék meg II. János Pál pápának és a katolikus egyháznak mindazt, amit tettek, hogy hidat építsenek a zsidók és a katolikusok között, a megértés és kölcsönös tisztelet előmozdítására.

Utódaink minden bizonnyal az utóbbi 40 évet a legforradalmibbnak és a legjelentőségteljesebbnek tekintik majd, ami a zsidók és a katolikusok közötti kapcsolatokat illetik. A II. vatikáni zsinat óta és II. János Pál pápa vezetése alatt, az Egyház rendkívül jelentős lépéseket tett, hogy új kapcsolatokat építsen ki a zsidókkal, az őszinte szeretet é s kölcsönösség alapján.

II. János Pál pápa előtt egyetlen pápa sem tett ilyen sokat és törekedett arra, hogy testvéri kapcsolatokat teremtsen a katolikusok és a zsidók között. Ő az első, aki felkereste a római zsinagógát, közzétette az „Emlékezünk: megfont olások a Shoa-ról” c. írását, diplomáciai kapcsolatokra lépett Izrael állammal és 2001-ben, Izraelben tett zarándoklata során, bocsánatot kért a zsidóktól, a múlt mindazon tetteiért, amelyet az egyház gyermekei a zsidók ellen elkövettek. Számomra – tette h ozzá Jack Bemporad rabbi – mindez egyszerűen forradalmi. Meg vagyok győződve arról, hogy II. János Pál pápát a katolikus-zsidó kapcsolatok nagy előmozdítójának fogják tekinteni.

Azok az erőfeszítések, amelyeket II. János Pál pápa és az egyház a zsidósághoz való közeledés érdekében tett, rendkívül jelentősek, mivel a történelem folyamán az antiszemitizmus és az antijudaizmus egyik legnagyobb forrását, néhány katolikus nézet jelentette.

A Vatikánba érkezve, mi, a világ minden részét képviselő rabbik, kifejezzü k köszönetünket a Pápának – mondta még nyilatkozatában Jack Bemporad rabbi, a „Vallásközi Megértés Központ” igazgatója.
All the contents on this site are copyrighted ©.