2005-01-17 18:42:17

2005 a papi hivatások éve Svájcban


Fribourg – A svájci püspökök a papi hivatások évének szentelik a 2005-ös esztendőt. A baseli segédpüspök nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy nagy szükség van papokra és időt kell szentelni a papi hivatás szépségének és fontos szerepének újra felfedezésére. Véleménye szerint a pap Istentől küldött személy, aki elkíséri az embereket útjuk egy részén és meghívja őket az eucharisztia és a kiengesztelődés megélésére. A svájci plébános szerint a papi hivatások hiányának több oka közül kiemelendő, hogy változó társadalmunkban a papi szerep kevésbé elismert a korábbi időszakokhoz képest, továbbá a családokban kevesebb gyermek születik illetve egyre kevesebb a hívő és a vallását gyakorló ember a plébániákon. A válsághelyzet az egyház számára próbatétel és a megtisztulás ideje, melyen az ima által és a gyermekeknek a papi hivatás iránti érdeklődésének felkeltése által lehet túljutni.

Tavaly nyáron a svájci egyház harmadszor fogadta a Pápát – 103. apostoli útján. Ez az egyházremélhetőleg maga mögött hagyta a belső megosztottság éveit és a vallási közömbösség terjedését. Az egyházmegyés papok száma 2396-ról 1817-re csökkent 1985 óta. Ugyanebben az időszakban csökkent a szerzetesek száma 1627-ről 1274-re és hasonlóképpen a szerzetesnők száma is 9575-ről 5877-re.

Svájc lakosságának kb. 41%-a katolikus, ezek közül 9,1% külföldi származású. A protestánsok alkotják a népesség 37%-át, illetve 5% a mohamedánok aránya. 10 évvel ezelőtt a svájciak 7,5%-a állította, hogy nem vallásos, mára ez az arány 11%-ra emelkedett az APIC svájci katolikus hírügynökség jelentése szerint.
All the contents on this site are copyrighted ©.