2005-01-15 18:52:47

A Szentatya tevékenysége január 15-én


II. János Pál pápa szombaton délelőtt 11 órától kihallgatáson fogadta Francis Arinze bíborost, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusát, Lopez Quintana c. érseket, indiai és nepáli apostoli nunciust, egy 11 tagú finn ökumenikus küldöttséget és végül Vatikán mellett szolgálatot teljesítő Általános Felügyelőség vezetőit és személyzetét.

A finn ökumenikus küldöttség Finnország védőszentje, Szent Henrik ünnepe alkalmából tett immár hagyománnyá vált látogatá st a Szentatyánál. A Pápa szeretettel köszöntötte a 11 tagú küldöttséget és köszönetet mondott azért a szívélyes kapcsolatért, amely a katolikus egyház, valamint a finn ortodox és evangélikus luteránus egyház között fennáll. „Az évek múltával a párbeszéd egyr e jobban megerősödött a kölcsönös látogatások, az imádságban való osztozás által, de főként a Megigazulás tanára vonatkozó közös nyilatkozatnak köszönhetően. Mindez annak nyilvánvaló jele, hogy jelentős előrelépés történt a keresztények teljes egysége felé vezető úton” – mondta beszédében a Szentatya. Végül a Pápa a 800 éves fennállását ünneplő finnországi kereszténységre emlékezve kifejezte bátorítását, hogy ne veszítsék szem elől Európa keresztény gyökereit, amely életfontosságú a földrész jövője számára. „A Mindenható Isten áldja meg Finnország szeretett népét” – a Szentatya ezzel a fohásszal zárta beszédét.

A Vatikán körül szolgálatot teljesítő olasz Általános Felügyelőség, rendfenntartó erők vezetői és dolgozói szokásos év eleji látogatásukra érkeztek a Szentatyához. A Pápa megköszönte újévi jókívánságaikat és Ő is derűs, és főként áldásos újesztendőt kívánt valamennyiüknek, hozzátartozóikkal együtt. A hívő emberek számára a legnagyobb ajándék Jézus, a mi üdvösségünk – mondta a Pápa. Jézus velünk maradt az eucharisztiában, lelki eledelünkké vált életünk útján, támogat bennünket a megpróbáltatásokban és a nehézségekben, erősíti bennünk a reményt és erőt ad mindennapi tevékenységükhöz. Ebben az Eucharisztiának szentelt évben a hívek soha nem mulasszák el a szentmisét. „A vasárnapi szentmise számotokra is jelentsen kivételes alkalmat a Krisztussal való személyes találkozásra” – mondta a Szentatya a Vatikán körül szolgálatot teljesítő rendfenntartó erők képviselőinek, végül háláját és elismerését fejezte ki azért a hűségért és odaadásért, amellyel feladatukat ellátják.
All the contents on this site are copyrighted ©.