2005-01-15 09:31:00

Моделът на Папата за интеграцията между различните култури


Християните трябва да чуят гласа и болката на имигрантите и бежанците, които също имат правото да бъдат зачитани, а не да бъдат асимилирани или дискриминирани. Този апел отправя Папа Йоан Павел ІІ в послание по повод Международния ден на мигрантите и бежанците, който световната общественост отбелязва на 16 януари.

Тазгодишната тема е "Интеркулутурната интеграция" и визира 175 милиона имигранти и бежанци по целия свят, които понастоящем живеят извън родните си страни.

Йоан Павел ІІ призовава "обикновената толерантност към чужденците " да премине в "симпатия", а социално-културните различия да бъдат базата за "плодотворен диалог между културите".

Контактът с другия помага да се открие "секрета" на гостоприемството и допринася за развитие на собствената идентичност, пише Папата.Това е дълъг процес, който има за цел да формира общества и култури, за да отразяват все повече многообразните дарове на Всевишния Господ.

От своя страна имигрантът трябва да направи необходимите стъпки за участие в социалния живот, което включва изучаването на езика и приспособяването му към местните закони и норми.

В настоящият момент на кризата на идентичността Папата посочва и модела на интеграцията: "В нашите общества, засегнати от феномена на миграцията, трябва да се намери равновесието между зачитане на собствената идентичност и признаване идентичността на другия. Това означава признаване на законния плурализъм на присъстващите култури в страната от които зависи социалния мир и свободата на гражданите.

Така в един плуралистичен контекст се ражда необходимостта от диалог между различните култури, пише Папата, който преминава от обикновената толерантност, за да премине в симпатия.

Християните от своя страна трябва да разкрият в различните култури "културните и човешки ценности, върху които да изградят солидно и взаимно разбирателство, завършва посланието. Те трябва да чуят вика за помощ на имигрантите, но и да насърчават переспективите за надежда, предшестващи зората на едно по-открито и солидарно общество.

"Християните първи трябва да съзрат присъствието на Бог в човешката история, дори когато всичко е забулено в мрак".
All the contents on this site are copyrighted ©.