2005-01-15 08:28:35

"Ето Агнецът Божи, който отнема греховете на света" Ив. 1,29-34


Проповед от полския мисионер - капуцин о.Збигнев Тенча за втората неделя през годината:RealAudioMP3
Йоан Кръстител се намира във Витания до река Йордан. Виждайки приближаващият се Христос вика: Ето, Агнецът Божий, който взима върху Си греха на света,и след малко добавя: И аз видях и свидетелствах, че Този е Син Божи.

Очаквания Спасител, Йоан нарича Агнец, Божия Агнец. Но не такъв Месия са чакали Евреиите. Очаквали са някой, който ще държи в ръката си власт и оръжие, който ще възстанови царството на Давид.

Йоан Кръстител не се поддал на общото давление и показал Христа като този, който чрез своя живот и страданието отнема греха на света. Показва Агнеца без петно - победител, но белязан от страданието.

Именно Исус даде на невинното страдание не само смисъл, но му отдаде мощ, тайнствена плодовитост. Колко енергия и героизъм събужда често у родителите приемането на недоразвитото дете? Колко голяма възможност за любов се открива в тях?

Примерът на Исусовия живот, невинния Агнец, ни учи не само да се стараем да обясним човешкото страдание, но повече да облекчаваме, да намаляваме това, което е вече. Да не го увеличаваме!

Един човек, виждайки малко момиче, което плаче и трепери от студ, извикал в сърцето си към Бога: Господи, къде си? Защо не направиш нещо за това невинно дете? Бог му отговорил: Вече нещо съм направил. Сътворил съм тебе.

Всички сме призвани, за да бъдем гласът на Викащия, ръцете на Действащия. Живеем в различни среди; където не рядко се иска да се забрави за Бог. Този Бог да се изгони, за да успокоим собствената си съвест. Отминаваме стотици хора по улиците, в магазините, в заведенията, хора съвсем безразлични, понякога неприятни. Отминаваме също и малкото момиче.

Чрез всяка дума, мълчание и жест, давам свидетелство: Кой съм аз!

Ако се старая да живея истински, няма да мамя себе си и другите. По пример на Йоан Кръстителя наричам нещата с имената им, такива, каквито са в моите очи. Не се правя на такъв, какъвто не съм. Свидетелствам чрез това за Бог, в когото вярвам, на когото позволявам да действа в моя живот. Знам, че само на истината принадлежи бъдещето, и тя ще трае вечно.

Моето сърце когато обича, не се страхува отслабостта. Силно вярва и знае, че след него стои Отецът, Сътворителя и Господаря на всяко творение. Амин.
All the contents on this site are copyrighted ©.