2005-01-14 17:09:45

Jan Pieter Schotte belga bíboros temetési miséje a Szent Péter bazilikában


II. János Pál vezetésével Joseph Ratzinger bíboros, a bíborosi kollégium dékánja mutatta be Jan Pieter Schotte bíboros gyászmiséjét. A belga bíboros január 10-én, rövid betegség után, 78 éves korában Rómában hunyt el és a temetési szentmise után földi maradványait a római Verano tem etőben helyezték örök nyugalomra. A szentmise délelőtt 11 órakor kezdődött a Szent Péter bazilika konfesszió oltáránál, ahol számos bíborossal együtt mutatta be a gyászmisét Ratzinger bíboros, a bíborosi testület dékánja. Az egyik olvasmányt flamand nyelve n az elhunyt bíboros hozzátartozója, Hubert Schotte olvasta fel.

A Szentatya Jan Schotte bíborost búcsúztató szentbeszédében úgy mutatta be az elhunytat, mint aki fáradhatatlanul tevékenykedett a béke ügyéért. „Boldogok a békességesek.” Hosszú és intenzív szentszéki szolgálatának a béke értéke volt egyik leginkább meghatározó vonása. Teljes meggyőződéssel vallotta, hogy a keresztény embernek mindig a békességről kell tanúságot tennie. Erről tanúskodik püspöki jelmondata is: „Parare viam Domino pacis.” Ebben a jelmondatban felismerhető az utalás Keresztelő Szent Jánosra a bíboros szerzetes rendjére, a Mária Szeplőtelen Szíve kongregáció védőszentjére,. Keresztelő Szent János feladata volt ugyanis, hogy előkészítse az Úr útját. Schotte bíboros az Úr nevéhez hozzáfűzte a béke szót – Parare viam Domino pacis – mintha ezzel is hangsúlyozni akarta volna, hogy csak akkor kapjuk meg az igazi béke ajándékát, ha elfogadjuk Krisztust és az ő evangéliumát. A Szentatya homíliájában felidézte, hogy a most elhunyt bíboros 30 éven keresztül a római kúria szolgálatába állította kiváló tudását, emberi képességeit és buzgó lelkületét, számos fontos hivatalt látott el, azután, hogy szerzetes családján belül is jelentős munkát végzett. Szolgált az államtitkárságon, majd a Iustitia et Pax Pápai Bizottságnál és végül a püspöki szinódusok főtitkára volt. Mindenütt fáradhatatlan közösségteremtő tevékenységet folytatott és aktívan közreműködött Péter utóda egyetemes lelkipásztori feladatának támogatásában. „Úgy őrizzük meg e testvérünk emlékét, mint aki az Istentől származó szeretet tanúja volt – mondta végül a Szentatya. Vigasszal tölt el minket az a remény, hogy már szemtől szembe szemlélheti a békesség Urát, Akit annyira szeretetett és szolgált egész élete során. Az Irgalmas Isten fogadja be őt a béke birodalmába és kísérje el a Szeplőtelen Szűz, hogy megkapja az evangélium hűséges szolgáinak megígért jutalmat.”
All the contents on this site are copyrighted ©.