2005-01-13 16:50:44

A Szentatya tevékenysége január 13-án


II. János Pál pápa csütörtökön délelőtt kihallgatáson fogadtaLazio régió, a rómaipolgármesteri hivatal és a római provinciaközjogi vezetőségét és képviselőit, összesen 250 személyt. Előzőleg a Pápa külön is fogadta az említett intézmények vezetőit, nevezetesen Lazio régió elnökét, Francesco Storace-t, a római főpolgármestert, Walter Veltronit és a római provincia elnökét, Enrico Gasbarrát.

Hozzájuk intézett beszédében a Szentatya örömének adott hangot Lazio-régió alapokmányának aláírása okán, amely azon túl, hogy hangsúlyozza Rómának mint a katolicizmus központjának szerepét, nyíltan elismeri az emberi személy elsőbbségét és az élet alapvető értékét valamint a családnak mint házasságon alapuló természetes közösségnek a jogait. A dokumentum emellett rögzíti a tanuláshoz és a képzési irány szabad megválasztásához való jogot is.

Külön megelégedésre ad okot az a megállapodás, amelyet Lazio régió, Róma város és a Római Egyházmegyei Helynökség írt alá új plébániák létesítéséről az Örök Város perifériáján. A plébániai központok nem csak lelkipásztori szolgálatot végeznek, hanem a társadalmi, a városi élet fontos összejöveteli helyei is. A hivatalok emellett abban is megállapodtak, hogy együttműködésüket kiterjesztik kulturális események szervezésére is, amelyek a hatalmas közös művészi, történelmi és lelki hagyomány ápolását célozzák.

A jelentős problémák között a Szentatya megemlítette a lakáskérdést, amely a fiatal családok számára anyagi okokból igen nehézzé teszi az otthonteremtést. Az érintett intézmények erőteljes közös munkájára van szükség ezen kérdés megoldásához, amelynek súlyos társadalmi velejárói is vannak. A fiatalok kábítószer-függőségének kérdése is állandó figyelmet igényel. Nem lehet megfeledkezni a városi közlekedés nehézségeiről sem: mind az úthálózat hiányosságai, mind a tömegközlekedés jelenlegi állapota számos személy és család mindennapi életét nehezíti meg. Új közlekedési útvonalak megnyitása minden bizonnyal haszonnal jár.

Végezetül a Pápa imáiról biztosította az egybegyűlteket, majd szívből adta rájuk, családjaikra és minden rómaira és Lazio-régióbelire apostoli áldását.

A Szentatya fogadta még James Nicholson-t, az Egyesült Államok távozó szentszéki nagykövetét, akit Bush elnök a háborús veterán ügyek miniszteri posztjának betöltésével bízott meg.

Ugyancsak csütörtökön délelőtt a Szentatya honfitársainak egy csoportjával is találkozott: aSziléziai EgyetemKatowicéből érkezett 10 tagú küldöttségét fogadta a Pápa az Apostoli Palota Kelemen termében. A Szentatya rövid lengyel nyelvű beszédében szeretettel köszöntötte vendégeit, az egyetem rektorát, a katowicei főpásztort és a város polgármesterét. A klasszikus értelemben vett egyetemek egykor nem létezhettek volna teológiai kar nélkül, nem lettek volna teljesek – állapította meg beszédében a Szentatya. Bár ma már a helyzet megváltozott, továbbra is érvényes az, hogy az egyetemi környezetben a teológia értékes módon hozzájárulhat a különböző tudományágak közötti eszmecsere elmélyítéséhez. Ahhoz, hogy az igazság sokrétű távlatai teljessé váljanak, szükség van egymást kiegészítő különböző eszközökre és módszerekre, tehát a hit és az értelem – Fides et Ratio – találkoznak a tudományos kutatásban. A Szentatya beszéde végén reményét fejezte ki, hogy a katowicei Sziléziai Egyetemen a hit és az értelem együttműködése bőséges gyümölcsöt hoz, majd áldásával együtt köszöntését küldte az egyetem minden tanárának és hallgatójának.
All the contents on this site are copyrighted ©.