2005-01-10 16:44:24

A Szentatya Úrangyala imádsága jan. 9-én


Vasárnap délben, II. János Pál pápa, az Úrangyala elimádkozásakor mondott beszédében utalt rá, hogy Urunk megkeresztelkedésének ünnepét az evangelisták Jézus messiási szolgálata kezdetének tekintik. Krisztus küldetése a húsvéti misztériumban teljesedik majd be, amikor halálával és feltámadásával győzedelmeskedik a világban jelen lévő bűn felett.

A keresztények küldetése is a Keresztséggel kezdődik. A Keresztség szentségének újra felfedezése, megfelelő felnőtt katekézis révén, az új evangelizálás fontos szempontja – mondta beszédében a Szentatya. A hithez való csatlakozás érettebb módon történő megújítása a feltétele annak, hogy valóban és maradéktalanul részt vegyünk az eucharisztia ünneplésében, amely az egyházi élet csúcspontja.

Szűz Mária segítse mindazokat, akik a Keresztségben vízből és Lélekből újjászülettek, hogy életüket szüntelenül áldozatként ajánlják fel Istennek minden nap eleget téve a szeretet parancsolatának, gyakorolva ezáltal a keresztségben kapott általános papságot.

Az Úrangyala elimádkozása után II. János Pál pápa köszöntötteés megáldotta az év során megkeresztelt gyermekeket. Áldását adta a keresztapákra és keresztanyákra is, különösen az újonnan megkereszteltek keresztszüleire. Arra buzdította őket, hogy tanítással és életük példájával gondozzák keresztgyermekeikben az isteni élet csíráját, amely a Keresztség szentségéből fakadt.

A Pápa végül spanyolul köszöntötte a Salvadorból érkezett papok csoportját. Az Apostolok sírjánál tett látogatásuk erősítse meg őket Krisztus és az egyház iránti teljes elkötelezettségükben.
All the contents on this site are copyrighted ©.