2005-01-08 16:37:10

A Pápa beszéde Kuba új szentszéki nagykövetéhez


A Szentatya megköszönte Fidel Castro üdvözletét, amelyet a diplomata tolmácsolt számára. A Pápa arról biztosította a nagykövetet, hogy imádkozik az egész szeretett kubai nép teljes fejlődéséért, azért fohászkodik a Szűzanyához, akit az ország hívei a cobrei Miasszonyunk néven tisztelnek, hogy növekedjen a kölcsönös megértés és testvériség érzése , és az ország valóban mindenki hazája lehessen.

A Szentatya érdeklődéssel kíséri a kubai hatóságok erőfeszítéseit, amelyekkel fejleszteni kívánják az egészségügyi ellátást, a különböző szintű oktatást és a kulturális életet, annak különféle kifejezési módjait. A Szentszék szerint, amennyiben biztosítják az emberi létnek ezeket a feltételeit, akkor megvetik a béke néhány alapját. A béke nemcsak a háború hiányát jelenti, hanem azt is, hogy lehetőség nyílik a teljes emberi fejlődésre, a test és a lélek növe kedésére, a társadalom minden tagja számára.

A Szentszék továbbá azt kívánja, hogy mielőbb küzdjék le azokat az akadályokat, amelyek nem teszik lehetővé a kubai nemzet és a nemzetközi közösség többi tagja között a szabad kommunikációt és a kölcsönös cserét. A mindenkivel folytatott tisztelet teljes és nyílt párbeszéd szükséges feltétel a valódi fejlődés számára – mondta beszédében a Szentatya.

Kubát a szolidaritás jellemzi – szögezte le a Pápa, utalva arra, hogy az ország anyagi és személyi segítséget nyújt azoknak a népességeknek, amelyeket természeti csapások, konfliktusok vagy nagy szegénység sújtanak.

Az egyház szociális tanítása éppen azokra a helyzetekre mutat rá, amelyek igénylik az igazságosságban és igazságban megvalósuló szolidaritást. A kubai he lyi egyház, az ország népe iránti őszinte és tényleges szolgálat lelkiségével, evangelizáló jelenlétével arra törekszik, hogy ne csak szavakban, hanem konkrét elkötelezettséggel hirdesse ezt a társadalmi tanítást.

Ahhoz, hogy az egyház tevékenysége a kuba i nép körében még hatékonyabbá váljon a közjó érdekében, szükség van a valódi vallásszabadság légkörére, arra, hogy fenntarthassa és fejleszthesse a szolidaritás már meglévő szálait más testvéregyházakkal, amelyek segítséget szeretnének nyújtani papjaik, szerzeteseik, szerzetesnőik révén, hogy előmozdítsák a kubai katolikus részegyház tevékenységét. Minden pluralista társadalomban, az egyház irányelvei és javaslatai különböznek azok nézeteitől, akik nem tartják magukat vallásosnak. Egyáltalán nem törvényszerű azonban, hogy ezek a különbözőségek társadalmi konfliktusokhoz vezessenek, hanem éppen ellenkezőleg, elő kell segíteniük az építő párbeszédet.

A kubai helyi egyház ezen a téren számos kérdésben hozzájárulhat a társadalmi valóság elemzéséhez, mint példáu l a következő területeken: emberi méltóság, család, az új nemzedékeknek a békére, az élet kultúrájára való nevelése terén, figyelembe véve a bonyolult összefüggést a gazdasági élet és az értékek között, szem előtt tartva a személy integritását, párbeszédet folytatva a kubai nép minden rétegével- mondta még a kubai szentszéki nagykövethez intézett beszédében a Szentatya, majd áldását adta az egész nemzetre.

All the contents on this site are copyrighted ©.