2005-01-07 13:01:08

A Nők a Békéért
Világszövetség
felhívása


Január 3 és 6 között a világ minden részéről 100 imám és rabbi első világkongresszusra gyűlt össze a brüsszeli Egmont palotában. Ehhez az eseményhez kapcsolódik a Nők a Békéért Világszövetség felhívá sa, amely a vallási vezetőkhöz szól: „Mi, nők, akik az életet hordozzuk, hogy azt átadjuk, elkísérjük és védelmezzük, a világ minden részéről nemzetiségre, vallásra és kultúrára való tekintet nélkül arra kérjük a vallási vezetőket, hogy nyilvánosan ítéljék el a pusztító erőszak minden formáját, amelyet Isten vagy bármilyen vallási elv nevében követnek el.”

A Nők a Békéért Világszövetség tagjai felhívásukban továbbá leszögezik, hogy a nők saját testükben tapasztalják meg, hogy minden élet szent. A nők számára természetes, hogy ébren őrködjenek az élet felett. Ez az érzés készteti őket arra, hogy leküzdjenek minden korlátot, gyűlöletet, félelmet, etnikai megkülönböztetést. Napjainkban azonban azt tapasztaljuk, hogy tömeges, és egyéni, törvényes és illegális, nyílt vagy burkolt formában, az erőszak uralja a világot. Az is előfordul, hogy kényszer, vagy teljes kétségbe esés hatására, nők és gyermekek is hozzájárulnak az erőszak fokozódásához. Annak ellenére, hogy a vallási vezetők olykor ünnepélyesen elítélik az erőszakot, vannak olyanok is, akik habozás nélkül szentesítik a gyilkosságokat, hogy igazolják saját bűneiket, vallásuk nevében, kiforgatva ezáltal a szent írásokat, amelyek az életet és a szeretetet hirdetik. Ez bűn, amely a lélek ellen irányul, hiszen minden vallás az embernek abból a vágyából fakad, hogy kapcsolatot teremtsen Istennel, a természettel, embertársaival és saját magával. Ebben a távlatban mindenkit testvérünknek kell tekintenünk, és tisztelnünk kell minden emberi élet szent mivoltát.

A nők hangja az élet hangja – írják felhívásukban a Nők a Békéért Világszövetség tagjai.

A kiszáradt termőföldeken, ahol a férfiak feladták a küzdelmet, ott a nők fáradhatatlanul küzdenek a sivatag terjedése és a föld meddősége ellen azáltal, hogy növényeket ültetnek. A minden áron való élet nevében ma több százezren, holnap talán milliós számarányban, könyörögve kérik az imámokat és a rabbikat, valamint minden vallási vezetőt, hogy velük együtt végre emeljék fel szavukat az Isten nevében elkövetett bármiféle erőszak, gyilkosság ellen. Erkölcsi tekintélyük révén rendelkeznek az ehhez szükséges hatalommal és eszközökkel.

A nők felhívása ezután így hangzik: Ezt kiáltjuk nekik: „Elég volt az öldöklésből. Belefáradtunk, hogy a halálnak szüljük gyermekeinket.” Még mielőtt a barbárság ellepné egész földünket, arra szólítjuk fel őket, hogy mielőbb küzdjék le vallásuk korlátait és építsenek hidat a vallások között. Azt kérjük tőlük, hogy ismét fedezzék fel és hirdessék hitük forrásait, amely arra szólít fel, hogy az erőszakot váltsák fel a másik iránti tisztelettel, a háborút a béke keresésével, a gyűlöletet a szeretettel.

Idézik Mahatma Gandhit, aki ezt hirdette: „mindenki ott kezdjen el ásni, ahol éppen van, és hamarosan összetalálkozunk a középpontban”.

A Nők a Békéért Világszövetség arra hív fel minden jóakaratú embert, hogy írja alá felhívásukat, amely a következő internetes oldalon található meg:

http://www.allianceofwomen.org/
All the contents on this site are copyrighted ©.