2005-01-05 16:36:48

Szerdai pápai kihallgatás


Az újév első pápai kihallgatásán 8000 hívő csatlakozott II. János Pál Pápa imájához, amelyet a délkelet-ázsiai lakosságért ajánlott föl. A Vatikáni VI. Pál-kihallgatási csarnokban a Szentatya katekézise felolvasása után különböző nyelveken köszöntötte a zarándokokat, majd a következő fohászt intézte a jelenlévőkhöz: „Európában a mai napot a délkelet-ázsiai tragikus kimenetelű szökőár következtében elhunyt számos áldozat emlékének ajánljuk. Még egyszer arra kérek mindenkit, hogy csatlakozzon imámhoz, amelyet a halottakért és a rendkívül nehéz helyzetben lévő lakosságért mondok.” – fohászkodott a Pápa. Déli tizenkét órakor, amikor a Vatikánban hagyományosan az Úrangyalát imádkozzák, három percre elnémult mindenki a katasztrófa sújtotta áldozatok iránti kegyeletből. Ezt követően felhangzott a Mi atyánk és az Üdvözlégy – imádság, majd a Szentatya apostoli áldását adta a jelenlévőkre. A Pápa és az általános kihallgatás résztvevői ezzel csatlakoztak az EU kezdeményezéséhez, hogy 3 perces csönddel emlékezzenek meg a dél-kelet ázsiai katasztrófáról. (Itt jegyezzük meg, hogy a Vatikáni Rádió székházában szerdán 12 órai kezdettel engesztelő szentmisét mutattak be a szökőárban elhunytak lelki üdvéért, amelyen részt vettek a rádió munkatársai.) A szerdai általános kihallgatáson a szomorúságba kis örömöt hozott a krakkói sportegyesület, amely most ünnepli száz éves fennállását. II. János Pál Pápa hozzájuk intézett köszöntésében elmondta: „Hosszú éveken keresztül kötődtem a sportklubhoz. Sok sikert kívánok a sport és a nevelés terén egyaránt.” A krakkói sportegyesület tagjait már kedden (január 4.) este hét órakor külön kihallgatáson is fogadta a Pápa a vatikáni Kelemen-teremben. Lengyel nyelvű beszédében a Pápa szívélyesen köszöntötte a klub tagjait, akik immár száz esztendeje meghatározó szerepet töltenek be Krakkó sportéletében. Tudom – mondta a Pápa -, hogy az elmúlt évszázad alatt voltak tündöklően sikeres évek, ugyanakkor nem hiányoztak a nehéz időszakok sem. Örömmel hallom, hogy az elmúlt évek új sikereket hoztak – tette hozzá a Szentatya, aki sok sikert kívánt a sportegyesület tagjainak, majd kifejezte reményét, hogy Krakkó városa tanúbizonyságot tesz arról, hogy a sport jellemformáló ereje révén, valamint azáltal, hogy a nemes versengésre és az erőfeszítésben a szolidaritásra nevel, a legnagyobb emberi és társadalmi értékék kifejeződése lehet. A játékosokból, technikusokból és támogatókból álló csoport ajándékul átadott a Pápának egy piros-fehér színű mezt, rajta egyes számmal és Karol Wojtiła nevével arra emlékezve, amikor a Pápa fiatalkorában kapus volt.

Az év első általános pápai kihallgatásán, szerdán délelőtt, II. János Pál pápa felidézte Jézus születésének nagy misztériumát, amelyről az elmúlt időszakban elmélkedtünk. Jézussal Isten végleg belépett a történelembe, hogy minden idők minden emberének felkínálja az üdvösséget. Vízkeresztkor, Urunk megjelenésének ünnepén éppen az üdvösségnek erre az egyetemességére emlékezünk. Isten Fiát, aki Betlehemben született, felismerték és imádták a Napkeleti bölcsek, akik az egész emberiséget képviselik.

Az üdvösség örömhíre tehát a kezdetektől fogva a világ minden népének szól – mondta a Szentatya, majd így folytatta katekézisét:

„A keresztény népnek ezt a missziós feladatát, bízzuk Mária, az Egyház Anyja közbenjárására. Helyezzük oltalma alá a most kezdődött évet is, amelyet a Délkelet-Ázsia népeit sújtó drámai helyzet felett érzett nagy fájdalom is megjelöl. A Szűzanya őrködjön az egész világ fölött. Ezért fohászkodunk annak az ősi Mária himnusznak a szavaival,amelyet a kihallgatás elején hallgattunk meg.

Megváltónk Anyja, Béke Királynője, mentsd meg népedet, oltalmazd minden veszélytől, kísérd el az Egyházat az örök Haza felé vezető úton.”
All the contents on this site are copyrighted ©.