2005-01-03 16:56:32

A Pápa
Úrangyala
imádsága az év első vasárnapján


Rómaiak és turisták ezrei hallgatták január 2-án délben a Szent Péter-téren II. János Pál Pápának az Úrangyala elimádkozása előtt mondott szavait. Az idei év első vasárnapján újból visszacseng a liturgiában Karácsony napjának Evangéliuma:„Az Ige testté lett, és közöttünk lakott.” (Ján.1,14). Az Isteni Ige az örök Bölcsesség, amely a világmindenségben és a történelemben működik; az a Bölcsesség, amely a Megtestesülés misztériumában teljesen kinyilatkoztatta magát, hogy megteremtse az élet, a szeretet és a béke uralmát – mondta beszédében a Pápa.

A hit arra is megtanít bennünket, hogy a legnehezebb és legfájdalmasabb megpróbáltatások közepette is.Isten nem hagy el bennünket soha: Karácsony titkában eljött, hogy osztozzon létünkben. A Szentatya ezzel utalt az elmúlt napok természeti csapására, amely dél-kelet Ázsiát sújtotta.

A Betlehemi Gyermek az, aki megváltó halálának vigíliáján majd meghagyja nekünk parancsolatát: úgy szeressük egymást, ahogyan Ő szeretett minket (vö. Ján.13,34). Ennek a parancsolatnak a konkrét megvalósításában érezteti velünk Jézus jelenlétét.

Ez az evangéliumi üzenet adja meg az alapját egy jobb világ reményének,mely akkor jön el, ha mi az „Ő” szeretetének útján járunk. Az új év kezdetén Isten Anyja, Mária segítsen bennünket ennek az életprogramnak a beteljesítésében – fohászkodott a Pápa. Az Úrangyala elimádkozását követően a Szentatya ismét béke-és jókívánságait fejezte ki mindenkinek a 2005-ös új esztendőre.
All the contents on this site are copyrighted ©.