2004-11-21 17:54:40

Jasna Góra: pielgrzymka górników


Prawie trzy tysiące górników przybyło dziś z pielgrzymką na Jasną Górę. 14 z kolei spotkanie było przede wszystkim dziękczynieniem tych którzy pracują i błaganiem o miejsca pracy dla tych, którzy są bezrobotni. Modlono się także w intencji utrzymania i rozwoju polskich kopalń.

W swoistej jasnogórskiej „Barbórce” uczestniczyła brać górnicza reprezentująca wszystkie rodzaje kopalń i zakłady zaplecza górniczego: „Górnicy to jedna wielka rodzina, górnicy kopalń soli, miedzi, węgla kamiennego, brunatnego, jesteśmy tu co roku; to dla nas wielkie święto, przybywamy tu by podziękować Pani jasnogórskiej za to co wydarzyło się w tym roku”

Podczas Mszy św. w jasnogórskiej bazylice ks. prał. Bernard Czarnecki kapelan sekretariatu górnictwa i energetyki NSZZ Solidarność nazwał bezrobotnych męczennikami dzisiejszych przemian i podkreślił, że socjalne ochłapy niczego nie zmienią: „Trzeba tworzyć nowe miejsca pracy i troszczyć się o godne warunki bycia każdego Polaka”

W czasie pielgrzymki górnicy modli się także o rychłą beatyfikację Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.

I. Tyras, Radio Jasna Góra

All the contents on this site are copyrighted ©.