2004-11-07 16:54:30

Rosja: święto bez zmian


Duma Państwowa Rosji odrzuciła projekt prawa o przeniesieniu i zamianie święta „Zgody i Pojednania” z dnia 7 listopada na święto „Jednoczenia Narodu”, które miało być trzy dni wcześniej. Projekt wysunęła Międzyreligijna Rada Rosji. 7 listopada- dzień wybuchu rewolucji październikowej był najważniejszym świętem w Związku Radzieckim. Przemianowany został w latach 90. na nowe święto „Zgody i Pojednania” ale bez zmiany daty. Do tej pory obywatelom rosyjskim kojarzy się z feriami szkolnymi i czasem świętowania.


Patriarcha Aleksy II z żalem odniósł się do faktu, że „przedstawiciele narodu zasiadający w Dumie nie przyjęli daty nowego święta państwowego”. Patriarcha stwierdził, że nie tylko wydarzenia XX wieku godne są pamięci i czci, ale także należy pamiętać o innych, które w historii Rosji stanowiły czynnik jednoczący naród i państwo. Do takich wydarzeń patriarcha zaliczył bitwę z Tatarami na Kulikowym Polu, której 625-lecie obchodzone będzie w przyszłym roku oraz zakończenia tzw. ”Czasu niepokoju - Smutnowo wriemieni” związanego z zakończeniem okupacji polskiej 4 listopada 1612 roku. Patriarcha podkreślił, że Rosja jest krajem wielonarodowym i wielowyznaniowym i nigdy nie wprowadzała podziałów na tle religijnym i narodowym wśród swoich obywateli.


Innego zdania w sprawie wprowadzenia nowego święta niż patriarcha Aleksy II są nie tylko deputowani Dumy ale i sami Rosjanie, o czym świadczą wyniki ankiety przeprowadzonej przez „ROMIR MONITORING”. 21% respondentów poparło ideę nowego święta a 77% ją odrzuciło.


W. Raiter, MoskwaAll the contents on this site are copyrighted ©.