2004-10-29 18:58:26

Vrijeme je društvenoga i političkoga caritasa


Papa Ivan Pavao II. pozvao je na obranu i očuvanje središnjeg značenja ljudske osobe u svako doba i u svim društvenim uvjetima. Primajući danas u Vatikanu sudionike svjetskog kongresa u organizaciji Papinskoga vijeća za pravdu i mir, Papa je istaknuo kako u današnjoj etapi globalizacije katolički socijalni nauk zadobiva sve veće značenje. Danas je vrijeme caritasa - društvenog i političkog. Kršćanskom porukom mora se oživjeti svijet rada, gospodarstva i politike te usmjeriti putom mira, pravednosti i prijateljstva, poručio je Papa. “Uvijek radite za pravdu i mir” pozvao je Papa kršćasnke laike. Sada je treutak obnovljenog doba socijalne svetosti, svetaca koji manifestiraju svijetu i u svijetu vječnu i neiscrpivu plodnost evanđelja. Papa je spomenuo i nedavnu publikaciju Sažetka socijalnoga nauka Crkve, instrumenta -kazao je – koji je u stanju kršćanima pomoći u svakodnevnom nastojanju da svijet učine što pravednijim, u evanđeoskoj perspektivi istinskog solidarnog humanizma. Socijalni nauk Crkve – kazao je Papa u zaključku - bitni je dio kršćanske poruke, koji valja uvijek sve više upoznati, cijelovito širiti i svjedočiti stalnim i dosljednim pastoralnim djelovanjem. Prvi svjetski kongres crkvenih organizacija za Pravdu i mir u Rimu je okupio 300 predstavnika iz 92 zemlje svijeta.
All the contents on this site are copyrighted ©.