2004-10-29 15:39:28

Уравновесен международен ред и солидни наднационални институции срещу тероризма


Светът има нужда от уравновесен международен ред и солидни наднационални институции срещу тероризма, който иска да наложи своя закон на насилието. Това заяви папа Йоан Павел ІІ при връчването на акредитивните писма на новия ирански посланик към Светия Престол, МохамедЖавад Фаридзадех.

Позовавайки се на актуалната международна обстановка Папата подчерта , че “да се работи за мира на планетата включва също така и действия срещу тероризма и предполага взаимното доверие в което другият не се възприема като заплаха, а като събеседник. Освен това и приемането на задължения и механизми за контрол, които включват общи задължения и двустранни договори в различни области, но в името на общото благо, като зачитане на околната среда; контрола на оръжията и забраната на производство на ядрени оръжия; защита ана децата и правата на малцинствата”.

Папата постави акцент и на човешките права, включително религиозната свобода. Според Йоан Павел ІІ това право е съществена част от свободата на съзнанието. За това той се обърна чрез новия посланик към иранските власти “да позволят на вярващите изповядващи католическата вяра в Иран свободното изповядване на религията и спомогнат за признаването юридическия статут на църковните институции с което ще улеснят тяхната мисия в иранското общество”.

Папата засегна и важната тема за диалога между религиите, като изрази пожеланието християните, които винаги са подхранвали желанието за добри отношения с мюсюлманите, все повече да задълбочават диалога в ежедневния диалог, чрез различни инициативи и аспекти в социалния живот. “По-голямото съзнание и стабилния диалог – каза Папата – ще позволят сътрудничеството между големите световни религии за доброто на човечеството, като се започне от премахването на социалните и културни причини за тероризма”.

Йоан Павел ІІ още веднъж потвърди, че Светият Престол няма да пожали усилия, за да убеди държавите и политическите ръководители да се откажат от употребата на сила и насилието, а използват средството на диалога за разрешаването на конфликтите между отделни нации, групи или индивиди”.

All the contents on this site are copyrighted ©.