2004-10-29 15:56:31

Папата припомни на Романо Проди ролята на християнството в европейската цивилизация


Това стана на аудиенция във Ватикана, ден преди подписването на новата европейска конституция в Рим. “Избраното място, където през 1957 г. се роди Европейската общност – каза Папата – придобива едно ясно символично значение: защото Рим означава
разпространение на универсалните юридически и духовни ценности”.

Срещата продължи около 20 минути и протече в задушевна атмосфера: заедно с Проди бяха съпругата му Флавия, двамата им синове със съпругите и внучетата. По-късно Проди се срещна с държавния секретар кард.Анджело Содано и архиепископ Джовани Лайоло, секретар за връзките с държавите. По време на тези разговори – уточни директорът на Ватиканския пресцентър Наваро-Валс – бяха обсъдени някои актуални проблеми за европейското единение, международната роля на Европа и по-специално за мира в света и развитието на народите, предимно в Африка.”

Светият Престол насърчи формирането на Европейския съюз още преди той да бъде структуриран юридически – припомни Папата на Романо Проди. Също така той винаги е чувствал задължението открито да изрази справедливите очаквания на голям брой християни, граждани на Европа. Затова Светият Престол припомня на всички, че християнството с неговите различни прояви допринесе за формирането на общото съзнание на европейските народи и даде голям принос за оформянето на тяхната цивилизация. Признато или не в официалните документи, подчерта Папата, това е факт, който не може да бъде отречен и който никой историк не може да забрави”.

Папата не пропусна да поздрави Романо Проди за дейността му като председател на Европейската комисия и същевременно изказа пожеланието трудностите възникнали тези дни при съставянето на новата комисия да намерят разрешение, чрез взаимния респект и съгласието между всички заинтересовани инстанции.

Папата призова Божия благослов “над всички държавни представители събрани в Рим за подписването на конституционния трактат и над всички европейски народи”.

“Дано - каза накрая Папата – Европейският съюз изразява винаги най-доброто от големите традиции на своите страни членки, да работи активно в международната област за мира между народите и да окаже щедра помощ за израстването на нуждаещите се народи от другите континенти”.
All the contents on this site are copyrighted ©.