2004-10-28 19:24:38

Danas i sutra skup na Urbaniani


Na Papinskom sveučilištu Urbaniana danas isutra se održava skup pod naslovomMissio ad Gentes: Horizonti trećega milenija u prigodi 40. godišnjice koncilskog dekreta Ad Gentes o misijskoj aktivnosti Crkve i 15. godišnjice enciklikeRedemptoris MissioIvana Pavla II. o trajnoj vrijednosti misijskog mandata. U izlaganjima će se govoriti o misijskoj zauzetosti lokanih Crkvi u Aziji, razvoju Katoličke Crkve u Kini, o aktivnostima misionarskih društava nastalih u Aziji, o misionarskom dinamizmu Afrike i misijama istočnih Crkvi. Radovi susreta će se završiti s komemoracijom misionara mučenika.O tome što je danas promijenjeno u misijama naš je novinar razgovarao s dekanom teološkog fakulteta pri Papinskom sveučilištu Urbaniana, ocem Francescom Ciccimarrom. U odnosu na koncilski dekret Ad Gentes radikalno je promijenjen svjetski scenarij misija. Taj dokument je imao kao pozadinu potpuno statičnog društvenog i političkog destinatarija, kojemu se organiziraju misije. Danas više nije tako. Društveno političke i socijalno kulturne promjene očitesu svima.Globalizacija humanih, društvenih i vjerskih problema, k tomu još ogromni problem selilaštva, dovode do radikalne promjene u mjestima, metodama i sadržajima misija ad gentes. Zemlje stare kršćanske tradicije nisu više kao 40-tih godina. S vremenom su sve više obilježene bogatstvom, starenjem, tehnologijama i rastućom dekristijanizacijom. Kršćanske vrednote kao da su istisnule neke druge: standard, raspuštena sloboda na svim područjima, religijski sinkretizam i drugo. Ako se ovima nadodaju društvene promjene prouzročene utjecajem selilaštva, postaje jasno koliko je promijenjena stvarnost za misionarsku aktivnost Crkve, kazao je otac Francesco Ciccimarra.
All the contents on this site are copyrighted ©.