2004-10-27 18:44:24

U Rimu završila opća skupština Papinskoga vijeća za pravdu i mir


Danas je u Rimu završila opća skupština Papinskoga vijeća za pravdu i mir, koja je održana na temu "Gaudium et Spes u naše doba – problemi i perspektive". Osvrnuvši se na veliku aktualnost toga saborskog dokumenta, objavljenoga prije 40 godina, kardinal Oscar Rodríguez Maradiaga kazao je kako mu se taj dokument još uvijek čini novim, jer govori o stvarnostima zbog kojih mnogo trpimo, poput siromaštva i raspada obitelji. Osim toga, kardinal je istaknuo i druge probleme koji proizlaze iz konsumizma, i iz slobode koju se ne zna usmjeriti prema dobru, nego samo prema uživanju i egoističnome zadovoljstvu pojedinca, bez obzira na zajednicu. Mislim da je ovaj skup bio potreban više nego ikada – kazao je kardinal dodavši kako je poslanje evangelizacije kulture, putem socijalnoga nauka Crkve, veliki izazov za naše doba. Na upit novinara na koji se način može suočiti s tim izazovima, kardinal je istaknuo kako se odgovor nalazi u evanđelju, koje nije nimalo izgubilo svoju uputnost za današnje muškarce i žene, jer – prema kardinalovim riječima – danas je nužno pronaći kompas za nastavak putovanja. Ne može se ploviti, "izvesti na pučinu" – kako nam je rekao Sveti Otac – bez nekih temeljnih načela koja će nas voditi u otkrivanju ljudskijega života. Neće samo život pun novca i konsumizma dovesti do socijalne pravde i kvalitetnoga života– kazao je na koncu kardinal Maradiaga.
All the contents on this site are copyrighted ©.