2004-10-27 14:40:35

Skup ministara pravosuđa i unutanjih poslova EU-e


Ministri pravosuđa i unutarnjih poslova Europske unije okupili su se kako bi ispitali neke nacrte o nezakonitom useljavanju u neke Mediteranske zemlje. Za susret, koji predviđa donošenje zakona za sljedećih pet godina, svoje prijedloge za ispravnu i koherentnu migracijsku politiku dalo jei šest kršćanskih organizacija, među kojima Europski Caritas, KomisijaCrkava za selioce u Europi, Komisija biskupija Europske unije i Isusovačka služba za izbjeglice. Prema njihovim preporukama, borba protiv trgovine ljudskim bićima, trebala bi biti posebna politika koja bi predvidjela istraživanja perspektiva na dugi rok za žrtve. Osim toga politika Unije bi trebala predstaviti zajednički pristup u prilog politici integracije, povratak i primanje intervenirajući u materiji reguliranja nezakonitih useljenika. Treba također biti priznato – čita se dalje u dokumentu - obiteljsko združivanje kao temeljno pravo. Izbjeglicama se također treba osigurati zaštita tijekom procedure ulaskana tržište rada i traženja azila.
All the contents on this site are copyrighted ©.