2004-10-27 18:50:45

Papa imenovao novoga nadbiskupa za Ljubljanu


Papa Ivan Pavao II. imenovao je u ponedjeljak 25. listopada dosadašnjega ljubljanskoga pomoćnog biskupa Alojza Urana novim ljubljanskim nadbiskupom metropolitom. Mons. Alojz Uran rođen je 22. siječnja 1945. u općini Šmartno kao treće dijete u zemljoradničkoj obitelji. Nakon studija na Teološkom fakultetu u Ljubljani za svećenika ga je 29. lipnja 1970. zaredio nadbiskup Jožef Pogačnik. Nakon službe kapelana u župi sv. Nikole u Ljubljani, godine 1973. upućuje se na studij u Rim. Magistrirao je 1977. na pedagoškom fakultetu Papinskoga salezijanskog sveučilišta. Po povratku u Ljubljanu te godine imenovan je rektorom malog sjemeništa pri sv. Petru. Godine 1980. imenovan je župnikom Ljubljana-Šentvid, te je tu službu obnašao sve do biskupskog imenovanja. Od 1981. bio je i prodekan zapadnog dijela Ljubljanskog dekanata i dekan kasnije utemeljenog Ljubljana-Šentvid. Ivan Pavao II. imenovao ga je 16. prosinca 1992. pomoćnim ljubljanskim biskupom te ga i zaredio 6. siječnja 1993. u Rimu. Za biskupsko je geslo izabrao "Da, Oče". Mons. Alojz Uran je 34. rezidencijalni biskup Ljubljanske nadbiskupije i 4. metropolit nakon obnove Ljubljanske metropolije 1969., ali peti metropolit u povijesti Ljubljanske (nad)biskupije. Između ostaloga bio je član biskupijskoga i međubiskupijskoga katehetskog vijeća, voditelj Komisije za duhovna zvanja, predavač na Teološko-pastoralnoj školi pri Teološkom fakultetu u Ljubljani, Novomu Mestu, Kopru i Novoj Gorici. Bio je i voditelj Biskupijskog odbora za duhovna zvanja i odgovoran za duhovnazvanja pri Slovenskoj BK. Godine 1996. sudjelovao je u pripravi i koordinaciji prvoga Papina posjeta Sloveniji. Ljubljanska nadbiskupska stolica bila je ispražnjena otkako je nadbiskup Franc Rode 21. travnja u Rimu preuzeo službu prefekta Kongregacije zaredovnike i ustanove posvećenog života.Ljubljana-Šentvid, te je tu službu obnašao sve do biskupskog imenovanja. Od 1981. bio je i prodekan zapadnog dijela Ljubljanskog dekanata i dekan kasnije utemeljenog Ljubljana-Šentvid. Ivan Pavao II. imenovao ga je 16. prosinca 1992. pomoćnim ljubljanskim biskupom te ga i zaredio 6. siječnja 1993. u Rimu. Za biskupsko je geslo izabrao "Da, Oče". Mons. Alojz Uran je 34. rezidencijalni biskup Ljubljanske nadbiskupije i 4. metropolit nakon obnove Ljubljanske metropolije 1969., ali peti metropolit u povijesti Ljubljanske (nad)biskupije. Između ostaloga bio je član biskupijskoga i međubiskupijskoga katehetskog vijeća, voditelj Komisije za duhovna zvanja, predavač na Teološko-pastoralnoj školi pri Teološkom fakultetu u Ljubljani, Novomu Mestu, Kopru i Novoj Gorici. Bio je i voditelj Biskupijskog odbora za duhovna zvanja i odgovoran za duhovna zvanja pri Slovenskoj BK. Godine 1996. sudjelovao je u pripravi i koordinaciji prvoga Papina posjeta Sloveniji. Ljubljanska nadbiskupska stolica bila je ispražnjena otkako je nadbiskup Franc Rode 21. travnja u Rimu preuzeo službu prefekta Kongregacije za redovnike i ustanove posvećenog života.
All the contents on this site are copyrighted ©.