2004-10-27 09:00:49

Pravosl ávna katedrála v Budapešti zostáva pod jurisdikciou Moskovského patriarchátu


Maďarsko: Súd v maďarskom hlavnom meste Budapešť vyniesol rozsudok, podľa ktorého mariánska Katedrála musí zostať pod jurisdikciou pravoslávneho moskovského patriarchátu. Súd odmietol žiadosť maďarského exarchátu, spadajúceho pod Konštanti nopolský patriarchát, aby katedrála prešla pod jeho správu. Posvätnú budovu posta vili v 18. storočí grécki, macedónski a maďarskí pravoslávni veriaci. Až do polovice 19. storočia katedrála patrila pod srbsk ý exarchát Boudai. V roku 1950, v dôsledku sovietskej okupácie sa Katedrála dostala pod jurisdikciu Moskovského pravoslávneho patriarchu.All the contents on this site are copyrighted ©.