2004-10-26 08:34:09

Pr íhovor Jána Pavla II. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán:Ako každú nedeľu, keď je Svätý Otec doma, sa zišli napoludnie na Námestí svätého Petra vo Vatikáne pútnici z celého sveta i domáci Rimania, aby sa spolu s ním pomodlili Anjel Pána. Ján Pavol II. ich pred modlitbou pozdravil týmito slovami:

Dnes sa sláviSvetový deň misií,ktorý je venovaný modlitbám a konkrétnej podpore a pomoci misiám. Okrem toho, dnes sú pozvaní všetci veriaci, aby si oživili svoju zodpovednosť za horlivé hlásanie evanjelia všetkým národom. Ďakujem pánovi kardinálovi prefektovi Kongregácie pre evanjelizáciu národov a Pápežským misijným dielam, ktoré v mojom mene organizujú a podporujú tento Svetový misijný deň a tiežpovzbudzujem diecézne a farské iniciatívy zamerané na tento cieľ.

Čo najsrdečnejšie pozdravujem a srdečne ďakujem všetkým misionárom a misionárkam, ktorí pôsobia v prvých líniách hlásania evanjelia. Ubezpečujem ich, že na nich osobitne myslím v modlitbách. Myslím najmä na tých, ktorí svoje svedectvo Kristovi i službu ľuďom korunovali obetou vlastného života.

Kiež najsvätejšia Panna Mária, Kráľovná misií, v celej Cirkvi vyprosí mnohé povolania k misionárskemu životu.

Po modlitbe Anjel Pána a požehnaní Svätý Otec zaželal všetkým príjemnú nedeľu.All the contents on this site are copyrighted ©.