2004-10-26 08:34:30

P rebieha plenárne zasadanie Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj


Vatikán:V pondelok 25. októbra sa začalo plenárne zasadanie Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj. Jeho téma znie: „Pastorácia Cirkvi v sociálnom prostredí odGaudium et spespo dnes: problémy a perspektívy“. Skoro 40 rokov od promulgácie pastoračnej konštitúcie o Cirkvi v súčasnom svete chce toto vatikánske dikastérium upriamiť pozornosť na bohatstvo a hĺbku tohto textu. Osobitne na vzťah medzi kristológiou a antropológiou. Ďalšími bodmi programu budú predstavenie projektov Slovníka ľudských práv, novej internetovej stránky a direktória sociálnej pastorácie, ktorý sa pripravuje.

V rámci plenárneho zasadania sa dnes konala tlačová konferencia, na ktorej kardinál Renato Martino, predstavil „Súhrné dielo sociálnej náuky Cirkvi“. Ide vlastne o akýsi katechizmus o sociálnych témach. Je zložený z troch častí.Prvá je venovaná základom, druhá obsahu a tretia pastoračným perspektívam.All the contents on this site are copyrighted ©.