2004-10-26 08:34:57

Na knižnom veľtrhu v Krakove zastúpená aj slovenská tvorba


Poľsko:V dňoch 21. – 24. októbra 2004 sa v Krakove konal už 8. Knižný veľtrh, ktorý sa postupne stáva najväčším knižným veľtrhom v Poľsku. Zúčastnilo sa na ňom 326 vydavateľstiev, ktoré prezentovali mimoriadne pestrú knižnú ponuku. Aj keď na tomto veľtrhu neboli zastúpené inonárodné vydavateľstvá a do Krakova zatiaľ prichádzajú len poľskí vystavovatelia, slovenská kniha bola zastúpená v stánku Spolku Slovákov v Poľsku, ktorý sa nachádzal na prvom mieste, a takpovediac knižný veľtrh otváral.

Z pôvodnej slovenskej tvorby vydavateľskou novinkou Spolku Slovákov v Poľsku bola dvojjazyčná zbierka poézie Jozefa LeikertaRosa na dušivo výbere a preklade Rafała Majerka a krátky román Pavla VilikovskéhoVečne je zelený...v preklade Józefa Waczkowa. Slovenskú spisovateľskú obec na krakovskom veľtrhu zastupoval básnik Jozef Leikert, predseda Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska.

Preze ntované boli taktiež ďalšie slovenské preklady, ktoré vyšli pričinením vydavateľských aktivít poľských krajanov o. i.: román Antona Hykischa Milujte krá ľovnú (2003), Antológia súčasnej slovenskej poézie (2003), Antológia sú časnej sl ovenskej prózy Miesto v príbehu (1998) s ďalšie publikácie tykajúce sa dejín, poľsko-slovenských vzťahov a slovenského výtvarného umenia. N echý bal taktiež najväčší slovenský krajanský časopis vydávaný v Poľsku Život a ročník Al manach Slováci v Poľsku . Za posledných šesť rokov Slováci v Poľsku vydali 8 prekladov slove nskej pôvodnej tvorby.All the contents on this site are copyrighted ©.