2004-10-25 19:19:58

Preminuo Kardinal James Hickey


Jučer je dopodne, u 85. godini, u Washingtonu preminuo američki kardinal James Hickey, umirovljeni washingtonski nadbiskup. Rođen u Midlandu 11. listopada 1920. godine, teološki je studij završio na Američkome katoličkom sveučilištu u Washingtonu. Svećenički je red primio 1946. godine, nakon čega je nastavio studij kanonskoga prava i teologije na Papinskome lateranskom sveučilištu i Angelicumu u Rimu. Sudjelovao je u radovima Drugoga vatikanskog sabora, a 1967. godine zaređen je za biskupa. U ožujku 1969. imenovan je rektorom Američkoga papinskog zavoda u Rimu, a tijekom boravka u Italiji obnašao je također službu predsjednika udruge rektorâ rimskih sjemeništâ. Washingtonskim je nadbiskupom imenovan 17. lipnja 1980. godine. U okviru američke biskupske konferencije vršio je brojne dužnosti, a bio je i kancelar Američkoga katoličkog sveučilišta, i predsjednik upravnoga vijeća nacionalnoga svetišta Bezgrješnoga začeća u Washingtonu. U Rimskoj je kuriji bio član središnjega odbora za Svetu godinu 1975. Na konzistoriju održanom 28. lipnja 1988. godine, papa Ivan Pavao II. uvrstio ga je u Kardinalski zbor. Preminućem kardinala Hickeya, broj se kardinala smanjuje na 187, od kojih su 122 birači, a 65 bez prava sudjelovanja na konklavama.
All the contents on this site are copyrighted ©.