2004-10-25 19:25:11

Mons. Renato Martino, predstavio Sažetak socijalnoga nauka Crkve


Danas je u Tiskovnome uredu Svete Stolice kardinal Renato Martino, predsjednik Papinskoga vijeća za pravdu i mir, predstavio Sažetak socijalnoga nauka Crkve, koji je pripremilo to vijeće, a koji predstavlja "kompas" namijenjen prije svega pastoralnim djelatnicima i svakome kršćaninu, kao pomoć za shvaćanje promjenjivoga političkog, gospodarskog i socijalnog scenarija našega vremena, te kako bi djelovali u skladu s naučavanjem evanđelja i crkvene tradicije. Nikada dosad nije pripremljen sličan dokument; njegova je priprema trajala pet godina. Trebalo je, naime, sažeti više od stotinu godina socijalnoga nauka papâ i Crkve, na 319 stranica teksta, i 200 stranica kazala, i pritom ne oštetiti ni složenost, a ni potpunost takvoga naučavanja. Ovaj dokument, osim svojega glavnog obilježja – dokumentiranoga popisa nauka, želi također obuhvatiti neke odlučne izazove sadašnjega trenutka – napomenuo je kardinal Martino dodavši kako je riječ o kulturnome izazovu, kako bi, jačajući interdisciplinarno obilježje, socijalni nauk proširio u vremenu vječnu istinu evanđelja u odnosu na brižljivo razrađena ljudska znanja. Tu je zatim, izazov prouzročen etičkom i religioznom ravnodušnošću, kako bi se išlo dalje od odvajanja etike i politike, te kako bise ojačao dijalog s drugim religijama o gorućim temama mira i ljudskih prava. Međureligijska suradnja – napomenuo je kardinal – bit će jedan od strateški važnih pravaca za dobro čovječanstva, i odlučan u budućnosti socijalnoga nauka. Treći je izazov pastoralni, kako bi se socijalni nauk Crkve bolje poznavao, te kako bi bio bolje ukorijenjen, širen i svjedočen. Kardinal se Martino na koncu osvrnuo na nazočnost kršćana u društvu, te na potrebu da budu aktivni svjedoci nauka i animatori istinskoga humanizma koji uključuje društvene strukture. Nadam se da će Sažetak socijalnoga nauka Crkve pomoći u sazrijevanju istinskih vjernika, i nadahnuti ih da budu vjerodostojni svjedoci, kadri promijeniti mišlju i djelovanjem mehanizme sadašnjega društva. Svjedoci, mučenici i sveci, uvijek su potrebni, pa i na društvenome području – zaključio je kardinal Martino.
All the contents on this site are copyrighted ©.