2004-10-25 10:41:07

Молитва и конкретна подкрепа за мисиите


С тези намерения Папа Йоан Павел ІІ се обърна към християните по повод Световния ден на мисиите, който църквата отбеляза на 24 октомври. По време на неделната молитва Ангел Господен Светия Отец благодари на всички мисионери, разпространяващи Благата вест по целия свят. Папата увери, че всеки един от тях ще има специално място в неговите молитви и особено онези, пожертвали живота си за да свидетелстват Христос и служението към човека. Папата повери всички мисионери на небесното застъпничество на Дева Мария - Царица на мисиите, както и нейната помощ за религиозните звания с които Църквата да продължава своята мисия.
По повод Световният ден мисионерската информационна агенция Фидес публикува статистика за настоящото положение на църковните мисии по света. Така, От общо шест милиарда души на земното кълбо католиците са един милиард и 70 милиона. По целия свят общият брой на свещениците е 405 000; мисионерите са 143 000, а катехиститие над 2. 700 000.
Ръководените от Църката благотворителни асоциации и институти са 113 000; училищата са 42 000, а болниците 1600, както и 6000 болнични диспансера и 12 000 благотвротилени и социални структури.


Във всеки момент от своето странстване, целият Божи народ е призван да споделя “жаждата” за Изкупителя, казва Папата в своето послание за Световния ден на мисиите, който се чества всяка година в предпоследната неделя на м.октомври. Тази жажда за спасението на повече души винаги е била чувствана силно от светците. За примери Папата сочи св.Тереза от Лизьо, покровителка на мисиите, монс.Камбони, големият апостол на Африка. Социалните и религиозни предизвикателства, пред които човечеството е изправено в нашето време стимулират вярващите да обновят мисионерския дух. Мисията, казва Папата, трябва да започва винаги от известяването на Христос, Изкупител на всяко човешко създание.


В посланието Светият Отец Папата отделя внимание на проведения в Мексико Международен Евхаристичен конгрес, който бе един изключителен повод да се види мисията около трапезата на Христовото Тяло и Кръв. Събрана около олтара, Църквата по-добре разбира своя произход и своя мисионерски мандат. Евхаристия и Мисия, както добре подчертава темата на Световния ден на мисиите тази година, съставляват един неразделим бином. Към размишлението над връзката съществуваща между евхаристичната тайна и тайната на Църквата тази година се присъединява и честването на 150-годишнината на догмата за Непорочното Зачатие. Папата препоръчва Евхаристията да бъде съзерцавана с очите на Мария. Разчитайки на нейното застъпничество, Църквата предлага Христос, хляба на спасението на всички хора, за да го признаят и да го приемат като единствения Спасите.


Евхаристията изгражда Църквата, а Църквата прави Евхаристията, пише Папата в посланието, цитирайки енцикликата Еклезиа де Еукаристия. Мисията на Църквата, се казва в документа, е продължение на тази на Христос и тя черпи духовни сили от причастието с неговото Тяло и с неговата Кръв. Целта на Евхаристията е именно общението на хората с Христос, а в Него с Отец и със Светия Дух.


Около Евхаристичния Христос Църквата расте като Божи народ, храм и семейство: една, свята, католическа и апостолска. В същото време тя по-добре разбира своя характер на универсално тайнство за спасение и видима действителност йерархично структурирана. Църквата, Божи народ странстващ през вековете, обновявайки всеки ден Жертвата на олтара, очаква славното завръщане на Христос.


Папата пише в посланието, че за да се живее Евхаристията е необходимо да се застава в обожание пред Пресветото Тайнство. Нещо, което както казва, сам прави всеки ден черпейки от него сила, утешение и подкрепа. Както подчерта и Втория Ват.събор, Евхаристията е изворът и върха на целия християнски живот. Светият Дух, чрез своята невидима, но ефикасна дейност, води християнския народ в този негов всекидневен духовен път, където не липсват неизбежните моменти на трудности и участието в тайната на Кръста. Евхаристията е утехата и знакът за окончателната победа за този, който се бори против злото и греха.


Цитирайки 150-годишнината от обявяването на догмата за Непорочното Зачатие, Папата казва, че гледайки към Божията Майка можем да познаем преобразяващата сила, която Евхаристията притежава. В Дева Мария виждаме света обновен в любовта.
С благодарност накрая Светият Отец припомня приноса на Папските Мисионерски Организации в апостолската дейност на Църквата, тяхната ценна мисия в новата евангелизация и препоръчва те да бъдат подкрепяни духовно и материално, за да може и чрез техния принос евангелското известие да стигне до всички народи на земята.
All the contents on this site are copyrighted ©.