2004-10-23 14:27:16

Vijeće Papinskoga vijeća za pravdu i mir pripremilo"Pregled socijalnoga nauka Katoličke Crkve"


U Tiskovnome uredu Svete Stolice u ponedjeljak, 25. listopada, kardinal Renato Raffaele Martino, predsjednik Papinskoga vijeća za pravdu i mir, novinarima će predstaviti Pregled socijalnoga nauka Katoličke Crkve, koji je pripremilo to Vijeće. Govoreći o vrijednosti i korisnosti ove knjige, kardinal Martino je istaknuo kako je u samo jednoj knjizi sadržan,i sustavno povezan, socijalni naukCrkve, sa biblijskim, filozofskim, teološkim i antropološkim pretpostavkama. Knjiga je podijeljena na poglavlja o obitelji, radu, gospodarskome životu, političkoj i međunarodnoj zajednici, očuvanju okoliša, promicanju mira te socijalnome nauku i pastoralnome djelovanju. Glavna je briga Crkve, u vezi s društvenim pitanjima, da čovjek, njegovo dostojanstvo i njegova temeljna prava uvijek budu cilj, a nikada sredstvo građanskoga, društvenoga i političkoga suživota – istaknuo je nadalje kardinal Martino. Osvrnuvši se na činjenicu da je Sveti Otac nedavno upozorio na važnost sudjelovanja katolika u politici, kardinal je napomenuo kako su suzdržanost i nenaklonjenost prema svemu što se odnosi na društveni i politički život, štetni za ispravno djelovanje demokracije te predstavljaju velik nedostatak ljubavi prema samima sebi i prema drugima. Postoji sve veće zanimanje za crkveno učiteljstvo, a posebice za dokumente Svetoga Oca i biskupâ koji se odnose na društveno područje, ali je do sada nedostajao odgovarajući priručnik koji bi sadržavao cjelokupno crkveno naučavanje. Nadam se da će upravo ovajSažetak socijalnoga nauka Crkve riješiti taj nedostatak – rekao je na posljetku kardinal Renato Raffaele Martino.
All the contents on this site are copyrighted ©.