2004-10-23 08:05:19

Začiatok akademického roku na pápežských cirkevných univerzitách


Vatikán:V Bazilike svätého Petra sa v piatok 22. októbrakonala svätá omša na začiatok akademického roku napápežských cirkevných univerzitách. Predsedal jej kardinál Zenon Grocholewski, prefekt Kongregácie pre Katolícku výchovu. Eucharistickej slávnosti sa zúčastnil aj Ján Pavol II., ktorý predniesol homíliu.Okrem iného v nej povedal:

“Som rád, že som mohol prijať vo vatikánskej bazilike aj tohto roku veľkú a pestrú komunitu rímskych cirkevných univerzít, ktoré začínajú nový akademický rok.Jedno je telo, jeden je Duch, ako je aj jedna nádej, ku ktorej sme povolaní“ (Ef, 4, 4). Tieto slová, ktoré svätý Pavol napísal Efezanom dnes patria cirkevnému akademickému spoločenstvu Ríma, ktoré je vzhľadom na svoju rôznorodosť jediné svojho druhu na svete. Rímske cirkevné univerzity totiž tak svojim vlastným spôsobom prispievajú k jednote a univerzálnosti Cirkvi. Všetkých vás spája rovnaké povolanie, nasledovanie Krista. Pozývam predovšetkým vás, milí študenti, aby formácia v rokoch vášho pobytu v Ríme vám pomohla lepšie sa správať podľa kresťanského povolania a vyzývam vás, aby ste svoje talenty venovali Cirkvi v plnej pokore a poníženosti.

Responzóriový žalm nám priblížil generáciu, ktorá hľadá Kristovu tvár. Myslím na vás, milí profesori a študenti, čo vás spojila túžba poznať Boha a preniknúť do jeho tajomstva spásy. Aby človek mohol vystúpiť na vrch,o ktorom hovorí žalmista, musí mať „nevinné ruky a čisté srdce“ (Ž 23, 4) a dodáva, že ktochcepoznať pravdu musísausilovať uvádzať ju do života v reči i v skutkoch. Hľa, generácia, ktorá hľadá Boha. Buďte takými, moji drahí priatelia! Buďte mužmi a ženami, čo sa usilujú, aby ich viera a život boli v jednote na všetkých úrovniach,viditeľnej i vnútornej.

V Eucharistii nachádzame univerzálny kľúč k pochopeniu Božieho slova dnešnej liturgie. Na jednej strane, Eucharistia je princíp jednoty v láske, spoločenstva a vo vzájomnom zdieľaní dobier. Na druhej strane, Eucharistia je tajomstvo viery, ktoráv sebe obsahuje pozvanie ísť z povrchu vecí do hĺbky. Skrze Najsvätejšiu sviatosť Duch Svätý osvecuje oči nášho srdca a dáva nám tak možnosť pochopiť znamenia nových čias. Tajomstvo Eucharistie je škola, v ktorejsikaždý kresťan formuje svoje poznanie viery a adoráciou sa zdokonaľuje, i poznáva lepšie seba samého. Zároveň v ňom dozrieva kresťanská osobnosť, ktorá ho robí schopnýmbyť svedkom pravdy v láske.

Drahí bratia a sestry, povedal v závere svojho príhovoru Ján Pavol II., tento akademický rok je zároveň Rokom Eucharistie. Podľa príkladu svätého Tomáša Akvinského a všetkých cirkevných učiteľov, usilujte sa získať z Najsvätejšej sviatosti oltárnej obnovené svetlo poznania a trvalú silu evanjeliového života. Nech vás Panna Mária, žena Eucharistie a poslušného načúvania každý deň privádza k tomuto nevyčerpateľnému prameňu spásy.All the contents on this site are copyrighted ©.