2004-10-23 08:14:35

Medzinárodné sympózium o osobnosti jezuitu Teilharda de Chardina


Taliansko: Na pôde pápežskej Gregorovej univerzity bolo vo štvrtok 21. októbra otvorené dvojdňové medzinárodné sympózium venované osobnosti francúzskeho jezuitu, pátra Teilharda de Chardina, pri príležitosti 50. výročia od jeho smrti. Sympózia sa zúčastňujú odborní ci a znalci myšlienok tohto kňaza, vedca, filozofa, antropológa a teológa, pochádzajúci z rozličných krajín Európy a zo Spojených štátov amerických. Teilhard de Chardin žil v rokoch 1881 – 19 55.All the contents on this site are copyrighted ©.