2004-10-23 11:46:47

Католици и православни диалогират за примата на папата


В Рим бе представен сборника “Светипетровото служене: католици и православни в диалог” дело на кард.Валтер Каспер, председател на Папския съвет за насърчаване на христиняското единение, заедно с други автори. В нея са представени материалите от академичния симпозиум за примата на Папата, проведен през май 2003 г. Както е известно, вече е постигнат значителен прогрес в диалога между Католическата и Православнита църква, но остава открит проблема за примата на Папата, което остава най-важното разногласие между тях. Проведеният симпозиум имаше за цел да подготви пътя за по-нататъшния диалог на Смесената богословска международна комисия.

За главните трудности в диалога и за светипетровото служене, кардинал Валтер Каспер отбеляза: “Проблемите са различни. Един от тях е с библейска основа, т.е. дали Исус Христос наистина е установил това светипетрово служене, не само за личността на апостол Петър, но и за неговите наследници.
Друг проблем е тълкуванието на източната и западната църковни традиции. Според нас, посочи кард.Каспер, традицията непрестанно се развива, докато православните са на различно мнение.
Третият въпрос е тълкуването на Първи и на Втория Ватикански събори как да се разбират догмите за юрисдикцията и за непогрешимостта на Папата. Проблемите са много, но видяхме също, че днес е възможно да се открият и нови пътища.
Според кардинал Каспер, православните християни уважават много Папата и на междуличностно ниво контактите са добри. Новост е, че патриарсите на почти всички Православни църкви, с изключение на Московския, са посетили Папата или пък Папата ги е посетил. В действителност това е било практика още през първото хилядолетие. Съществува проблема за юрисдикцията и за непогрешимостта на Папата, но дискусиите са открити. Започнахме да живеем и да работим заедно, а посредством тази практика на всекидневието се засилва и взаимното доверие.

Кард.Каспер отбеляза интереса на другите християнски църкви към проблема за Примата на Папата. В енцикликатаUt unum sint, посочи кардиналът, Папата поиска от всички християнски Църкви и църковни общности да направят предложения как да се упражнява Светипетровия примат в бъдеще. Пристигнаха много отговори, които анализирахме и синтезирахме, след което ги изпратихме до всички Църкви, които ни отговориха. Диалогът, продължава, но все още няма решение.

Налице е известна готовност и от страна на протестантските църкви да се дискутира по този въпрос, защото, подчерта кард.Каспер, в този глобализиран свят всички чувстват нуждата да имат един общ център.
Коментирайки състоянието на диалога между католици и православни относно примата на Папата, Йоанис Цициулас, митрополит на Пергамо, взел участие в симпозиума заяви: Официалният богословски диалог между Римокатолическата и Православната църква още не е разгледал пряко аргумента за Светипетровото служене. Дискусиите на симпозиума засегнаха еклезиологията и служенето на Църквата; а приматът на Папата ще бъде обсъден в следващия етап на диалога.
За митрополит Цициулас поканата на Папата към различните християнски църкви, заедно да търсят нов начин за упражняването на този примат е много важна. В действителност, сега за първи път започваме да обсъждаме тази тема. Православнитене са против примата на Папата, ако той е упражняван при определени условия, т.е. че Папата не би могъл да взима никакво решение без съгласието на другите епископи и че епископите могат да вземат решения само в присъствието на Папата и с негово съгласие. Днес, Папата упражнява своя примат по различен начин и това е причината, поради която се явяват несъгласия и различия с православните.All the contents on this site are copyrighted ©.