2004-10-22 13:51:45

Papa u video vezi s Maltom


Crkvi trebaju sveti svećenici koji će na svakome mjestu navješćivati snagu istine evanđeoske Riječi, jer jedino evanđelje može u dubini promijeniti ljudsko srce, i podariti mu mir – kazao je papa Ivan Pavao II. danas tijekom video-veze s Maltom, gdje se održava međunarodni kongres svećenika. Kratka, ali srdačna poruka Svetoga Oca odjeknula je u kongresnoj dvorani u La Valletti. Ovaj otok – podsjetio je Papa – čuva živo sjećanje na prolazak svetoga Pavla, koji je, nakon što ga je Isus osvojio, postao ponizan i hrabar služitelj evanđelja. Posljedica je očigledna, Riječ ne može ostati utisnuta samo na listovima ili u sjećanju, već treba postati istinski život. U Pavlovomu iskustvu, svaki svećenik neovisno od toga gdje se nalazi ili što radi, može pronaći svoj nacrt sažet u nasljedovanju Krista. Crkvi trebaju sveti svećenici, koji će biti oblikovatelji svetaca za novo tisućljeće. Na vama je – naglasio je Papa – da učinite da na svakome mjestu odjekuje snaga Riječi istine sadržane u evanđelju. Ta obveza nije lagana, i posebice, ne može se ostvariti samo ljudskim snagama. Dragi svećenici, ako pustite da vas Krist zahvati kao apostola Pavla, i vi ćete biti u stanju navješćivati svijetom beskrajno milosrđe Oca nebeskoga koji – kako piše sveti Luka – želi da svi ljudi budu spašeni i da upoznaju istinu. Tako ćete postati vjerodostojni učitelji evanđeoskoga života i proroci nade – istaknuo je Sveti Otac u poruci, koju je djelomično pročitao nadbiskup Leonardo Sandri, zamjenik za opće poslove Državnoga tajništva. Sveti je Otac na koncu napomenuo kako je upravo u ovome nemirnom i podijeljenome svijetu, obilježenome nasiljem i sukobima, potrebno hrabro predstaviti pravu i potpunu nadu čovjeka, koja je Krist Gospodin. U ovome dijelu Mediterana, misli nužno odlaze prema apostolu Pavlu, koji je 60. godine poslije Krista kod Malte doživio brodolom, te na njoj našao utočište. I svetost, i misionarsko djelovanje koje je iz nje proizišlo, u njemu imaju ne samo kristološko obilježje, već i neodvojivo crkveno – kazao je kardinal Camillo Ruini, predsjednik Talijanske biskupske konferencije, razmatrajući ispred špilje u koju se sklonio apostol Pavao. Dati nov život Crkvi, danas konkretno znači prije svega ponovno usaditi, u razum i u srce ljudi, istinsku vjeru – dodao je kardinal Ruini. U tome tako dubokome djelovanju, papa Ivan Pavao II. je sigurno izvanredan primjer, također i zbog svoje ljubavi prema Mariji, na čijem se 'Neka bude' i na čijoj se raspoloživosti za vršenje božanske volje, treba oblikovati život svećenika – kako je pojasnio u poruci sudionicima kongresa Sveti Otac. Jer, Marija je Majka svih vjernika, a posebice svećenika. Oslonite se na Nju u vašoj službi, Djevica će vam pomoći prikazati djeci i mladima, obiteljima i bolesnima, poduzetnicima i radnicima, intelektualcima i političarima; drugim riječima, cijelome čovječanstvu, blagoslovljeni Plod utrobe svoje, raspetoga i uskrsloga Otkupitelja. Neka Ga svi prihvate, ljube i budu Mu vjerni sve do konca svojega života – zaključio je Sveti Otac.
All the contents on this site are copyrighted ©.