2004-10-22 14:09:19

36. plenarno godišnje zasjedanje HKVRP-HUVRP


Hrvatski provincijali i provincijalke održali su 19. i 20. listopada u Zagrebu 36. godišnje plenarno zasjedanje Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara (HKVRP) i Hrvatske unije viših redovničkih poglavarica (HUVRP). Prigodnim riječima na početku su sve sudionike pozdravili predsjednik Konferencije fr. Iko Mateljan i predsjednica Unije s. Emila Barbarić. Predavanje "Pravna subjektnost redovništva u mjesnoj Crkvi i društvu - narav i posljedice" održao je potom mons. Josip Delić. Prvo je govorio o pravnim osobama u Katoličkoj crkvi, da bi zatim istaknuo važnost poštivanja tih pravnih osoba kao subjekata obveza i prava, poštivanja njihovih stečenih prava i vrijednosti zbog kojih i postoje. Svako zadiranje u nečija prava ujedno znači i prelaženje granica ovlasti, što uvijek izaziva sukobe. Od biskupa se, naprotiv, traži da promiču i štite ustanove posvećenog života i njihove karizme, a redovnike Crkva potiče da budu uključeni u život mjesne Crkve, odnosno da budu osjetljivi za potrebe partikularne crkvene zajednice. Istaknuo je da su od samog osnutka redovnička Konferencija i Unija pravne osobe u Crkvi, a onda i pred državnim tijelima. U onome što je inače njihovo pravo, bez njihovoga pristanka, HBK ih može zastupati samo ako je dobila potrebna ovlaštenja od strane Apostolske stolice. To vrijedi i za slučaj koji je potaknuo raspravu o temi predavanja, a tiče se zastupanja redovničkih ustanova od strane HBK pri evidentiranju pravnih osoba Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj. U raspravi je rečeno da bi navedeno i slična pitanja trebala rješavati Mješovita komisija, sastavljena od biskupa i redovničkih poglavara i poglavarica, ali ona se, unatoč redovničkim traženjima, već odavno ne sastaje. U popodnevnom dijelu zasjedanja saslušana su godišnja izvješća predsjednika zajedničkih komisija HKVRP i HUVRP. O radu Komisije za komunikaciju i tisak izvijestio je fra Lucije Jagec, istaknuvši tri njezina polja djelovanja: časopis Posvećeni život, prisutnost našega redovništva na Internetu i medijsko osmišljavanje Dana posvećenog života. O. Mihovil Filipović izvijestio je o radu Centra za zvanja. Drugi dan plenarnog zasjedanja započeo je zajedničkom molitvom, a potom su redovnice i redovnici zasjedali odvojeno. Predsjednik Mateljan izvijestio je o radu Predsjedništva i o susretima koji su održani protekle godine. Na tim susretima bilo je dosta riječi o pitanjima vezanim uz povjeravanje župa redovničkim osobama i o ugovorima između biskupa i redovničkih poglavara. Ponovno je istaknut problem nedostatka osobe koja bi puno radno vrijeme radila u Tajništvu HKVRP. Dogovoreno je da se za potrebe rješavanja pravnih problema osnuje Povjerenstvo za pravna pitanja, a činit će ga nekoliko predloženih redovničkih pravnika. Koncelebrirano misno slavlje u crkvi Sv. Blaža predvodio je zatim apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup Francisco-Javier Lozano. Redovničkim poglavarima i poglavaricama, u duhu odlomka evanđeoskog teksta, uputio je poziv da budu vjerni i razumni upravitelji, oni koji bdiju i brinu se za tjelesne i za duhovne potrebe članova svojih zajednica. Pozvao ih je da budno paze da nitko ne potkopa temelje duhovnosti utemeljitelja njihovih redovničkih zajednica. Služenje drugima siguran je put i način da i poglavari od Isusa na kraju svoga služenja čuju riječi: blago vama jer ste tako činili.
All the contents on this site are copyrighted ©.