2004-10-21 12:54:33

Na Malti započeo Međunarodni kongres svećenika


Svečanim euharistijskim slavljem u katedrali sv. Ivana Krstitelja koje je predvodio kardinal Darìo Castrillòn Hoyos, pročelnik Zbora za kler, u ponedjeljak, 18. listopada, na Malti je započeo Međunarodni kongres svećenika na temu "Svećenici, odgajatelji svetaca za novo tisućljeće, na tragu apostola Pavla". Na njemu sudjeluje tisuću svećenika iz 80 zemalja. Obraćajući se, u propovijedi, izravno nazočnim svećenicima, kardinal je istaknuo kako na njihovome naporu i trpljenju, uspjesima i radostima, te na njihovoj skrivenoj, ali plodnoj svećeničkoj službi, ujedinjenoj s Kristovim križem, cvate, raste i jača u narodu novoga saveza nov život, onaj raspetoga i uskrsloga Krista. Tijekom susreta nakon svete Mise kardinal Hoyos je u uvodnome izlaganju, govoreći o apostolu Pavlu koji je poslije brodoloma našao utočište na Malti, istaknuo kako inkulturacija predstavlja čudesnu razmjenu darova. Evanđelje, naime, svakoj kulturi otkriva Istinu, a slobodne kulture pak izražavaju evanđelje na bogat i raznovrstan način – rekao je kardinal Hoyos, napomenuvši kako je Crkva pozvana prosvijetliti svaku kulturu koja je prihvatila Krista. Govoreći o svetosti svećenika danas, nadbiskup Bruno Forte je okupljenima na skupu ukazao na ljepotu svećeničkoga života, nesebično proživljenoga u vjeri, nadi i ljubavi. To je dar istinske ljepote koji prolazi preko ruku, usnica i srca svećenika – rekao je na posljetku nadbiskup Bruno Forte.
All the contents on this site are copyrighted ©.