2004-10-21 13:48:26

Apoštolská prefektúra v Bruneji povýšená na vikariát


Vatikán: Ján Pavol II. dnes povýšil apoštolskú prefektúru v Bruneji na Apoštolský vikariát. Za prvého apoštolského vikára bol menovaný mons. Cornelius Sim. Apoštolská prefektúra bola zriadená v Brunejskom kráľovstve v roku 1997. Má 347 tisíc obyvateľov a štátnym náboženstvom je islam. Ostatné náboženstvá ako kresťanstvo či budhizmus sú akceptované, aj keď sú snahy, aby navonok neboli viditeľné. Vláda má v úmysle vytvoriť čistú moslimskú spoločnosť a preto do roku 2010 chce do svojho práva vsunúť aj moslimský zákon šaríja.

Brunej evanjelizovali misionári Mill Hill a cirkevne patril pod diecézu Miri vo Východnej Malajzii. Všetci misionári boli ale z krajiny vyhostení v roku 1988. V Brunej skom kráľovstve žije 16. tisíc katolíkov, protestantov je okolo 3500. V troch farnostiach pôsobia štyria kňazi, dve rehoľníčky a dvaja seminaristi. Okrem nich je tu ešte 84 katechétov. Katolícka cirkev má 4 školy s 2500 žia kmi.All the contents on this site are copyrighted ©.