2004-10-19 08:26:30

Príhovor Jána Pavla II. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán:Aj v nedeľu napoludnie sa na námestí pred vatikánskou bazilikou zhromaždilo niekoľko tisíc veriacich, aby sa spoločne soSvätým Otcom pomodlili mariánsku modlitbu Anjel Pána. Predtým sa im Ján Pavol II. prihovoril týmito slovami:

V mexickom meste Guadalajara sa dnes končí Medzinárodný eucharistický kongres. Počas ôsmich dní bola slávená eucharistická obeta a Eucharistia bola uctievaná ako „svetlo a život nového milénia“. „Svetlo“ pretože v eucharistickom tajomstve žiari prítomnosť Krista, svetla sveta. „Život“ pretože v Eucharistii nám Ježiš dal samého seba, chlieb života.Dnes podvečer budem v Bazilike svätého Petra predsedať eucharistickej obeti, duchovne spojený s veľkým kongresom v Guadalajare. Týmto spôsobom slávnostne začneme Rok Eucharistie, ktorý potrvá až do októbra 2005.

Rok Eucharistie chce byť po II. vatikánskom koncile a Veľkom jubileu roku 2000 dobou intenzívneho stretávania sa s Kristom vo sviatosti jeho Tela a Krvi. V tomto tajomstve slávnostne sprítomňuje svoju veľkonočnú obeť, ktorá vykúpila ľudstvo z otroctva hriechu a ustanovila Božie kráľovstvo lásky, spravodlivosti a mieru.

Cirkev sa zrodila z Kristovej Paschy a preto žije z Eucharistie, ako to pripomínam v encyklikeEcclesia de Eucharistia(č.1). Spoločne vzývajme Pannu Máriu, aby pomáhala kresťanskému ľudu prežívať tento Rok Eucharistie, ako dobu hlbokého obrátenia sa ku Kristovi a intenzívneho úsilia šíriť jeho posolstva spásy.

Po modlitbe Anjel Pána Ján Pavol II. ešte dodal:

Rád by som vyjadril hlbokú vďaku všetkým, ktorí mi pri príležitosti môjho zvolenia na Petrov stolec poslali blahopriania a uistili ma o svojich modlitbách. Zatiaľ čo prosím Pána, aby každého posilňoval hojnosťou svojich darov, zverujem mu samého seba a na príhovor Panny Márie prosím o jeho neustálu pomoc k plodnému vykonávaniu mojej služby Cirkvi.All the contents on this site are copyrighted ©.