2004-10-19 08:43:56

Na Malte sa začalo Medzinárodné stretnutie kňazov


Malta:Na základe pozvania prefekta Kongregácie pre klérus kardinála Daria Castrillona Hoyosa sa dnes začalo medzinárodné stretnutie kňazov na Malte. Je venované novej evanjelizácii, cez ktorú majú kňazi v duchu zápalu sv. Pavla novou horlivosťou ohlasovať vieru v duchu jeho slov:„Beda mi, keby som evanjelium nehlásal!“Téma medzinárodného stretnutia je:„Kňazi formujú svätých pre nové tisícročie“.

K prítomným sa prihovoria sedemnásti kardináli, medzi nimi George Pell z Austrálie, Peter Kodwo Turkson z Ghany, Marián Jaworski z Ukrajiny, Francisco Martinez zo Španielska, Ivan Dias z Indie, Camillo Ruini z Talianska, Julio Terrazas z Bolívie, Georg Sterzinski z Nemecka, Cormac O´Connor z Veľkej Británie a iní.

Témy prednášok na jednotlivé dni sú: „Pavol, evanjelizácia a výzvy kultúry“, „Trojičná svätosť kňaza“, „Kristocentrická svätosť kňaza“, „Pavlovská svätosť evanjelizácie“, „Eucharistická svätosť kňaza“ a „Mariánska svätosť kňaza“.

Záverečné slovo na kongrese kňazov, 23. októbra, bude patriť kardinálovi Angelovi Sodanovi, vatikánskemu štátnemu sekretárovi. Vyvrcholením celého stretnutia bude svätá omša v mariánskej svätyni na ostrove Gozo, počas ktorej kardinál Castrillon Hoyos prednesie slávnostné zasvätenie duchovenstva Panne Márii. Predchádzajúce medzinárodné stretnutia kňazov sa konali v Portugalsku, na Pobreží slonoviny, v Mexiku, vo Svätej zemi a v Ríme.







All the contents on this site are copyrighted ©.