2004-10-19 18:56:48

Еврейско-католически диалог


Комисията за диалог между Израел и Светия Престол разпространи обща декларация. Тя е подписана отравина Давид Розен ,ръководител на еврейската делегация , и от ватиканска страна , монс. Пиетро Самби, апостолически нунций в Ерусалим и Палестина. Декларацията е резултат от двудневна среща, провела са от 17 до 19 октомври в Гротаферата, край Рим.

“Ерусалим е свещен град за всички последователи на Авраам – се чете в зекларацията – и обществените власти трябва да зачитат свещения му характер и предотвратят действия, накърняващи чувствителността на религиозните общности, присъстващи в Ерусалим”.

“Ние не сме врагове, а партньори в утвърждаването на моралните ценности за оцеляването и благоденствието на човечеството – продължава общата декларация. Заключителният документ от двустранната среща завършва с призива: “Да възпитаваме нашите общности да се отнасят с уважение и достойнство към хората и изповядваната от тях вяра”.All the contents on this site are copyrighted ©.