2004-10-18 13:08:14

Međunarodni Caritas predstavio međunarodnu kampanju za mir u Kolumbiji


U Rimu je, 13, listopada,u organizaciji Međunarodnog Karitasa predstavljena trogodišnja kampanja pod naslovom: «Mir je moguć u Kolumbiji». U prvoj godini naglasak će biti na međunarodnome i diplomatskomeprepoznavanju humanitarne krize u Kolumbiji i na pravima žrtava, te na međunarodnoj potpori koja bi olakšala tešku situaciju i ostvarila humanitarne programe. Međunarodni Karitas ozbiljno je zabrinut zbog stanja u Kolumbiji, izmučenoj 40-godišnjim ratom, nazivajući to najtežom krizom na zapadnoj polutki, a trećom u svijetu, nakonDemokratske Republike Congo i Sudana. U Kolumbiji je, u razdoblju od 1999. do 2003. godine, pritvoreno više od15 tisuća osoba, među njima je više od 4 tisućepreminulo. Tri milijuna Kolumbijaca moralo se preseliti, dok ih je oko 11 tisuća, mlađih od 14 godina,uključeno uilegalne naoružane skupine. U istome razdoblju, od mina je smrtno stradalo390 a ozlijeđeno 1360 osoba. U takvoj tragičnoj situaciji Crkva se, preko kolumbijskoga Biskupskoga povjerenstva za mir i tamošnjegasvećenstva, zauzima za što lakše pregovore između vlade i naoružanih snaga te je i više puta uspjela dogovoriti puštanje talaca.
All the contents on this site are copyrighted ©.