2004-10-17 11:10:37

Ján Pavol II. oslávil 26 rokov od zvolenia na Petrov stolec


Vatikán:V sobotu 26. októbra uplynie 26 rokov odvtedy, ako bol za rímskeho biskupa a nástupcu svätého Petra zvolený pápež Ján Pavol II. Pri tejto príležitosti, na počesť jubilanta, sa dnes o 18. hod. a 30. min. v preplnenej Aule Pavla VI. vo Vatikáne konalhudobný koncert. Orchester a balet Ruskej armády, pod taktovkou Vjačeslava Koroľkova, zahral a zaspieval Svätému otcovi niekoľko ruských ľudových piesni a predviedol ukážky ruského baletu. Ján Pavol II. členov orchestru Ruskej armády - vtedy ešte Červenej - už raz prijal vo Vatikáne, a to ešte pred pádom Berlínskeho múru.

Propagačné oddelenieVatikánskeho rozhlasuvydalok dátumu voľby farebnú publikáciu, ktorá zhŕňaštatistické údajeo pontifikáte Jána Pavla II., ktorý ak nerátame apoštola svätého Petra, po pápežovi Piovi IX. (1846 – 1878) je druhým najdlhším v dvetisícročných dejinách Katolíckej cirkvi. Pontifikát Pia IX. trval 31 rokov a 7 mesiacov.

Pápež Ján Pavol II. vykonal 104 zahraničných apoštolských ciest, počas ktorých navštívil 129 národov a nalietal viac ako jeden milión kilometrov. Mimo územia Vatikánu sa zdržal 543 dní.

Na území Talianska vykonal 146 pastoračných ciest. Cestu z apoštolského palá-ca do svojho letného sídla, Castel Gandolfa, absolvoval 747. Na verejných vystúpe-niach, vrátane generálnych audiencii, vo večnom meste sa s ním stretlo 17 a pol mi-lióna veriacich z celého sveta. K tomu je treba prirátať milióny veriacich, s ktorými sa stretol počas apoštolských ciest.

Svätý Otec počas svojho pontifikátu vyhlásil 1.345 nových blahoslavených a 483 nových svätých. Medzi nimi aj troch svätých Košických mučeníkov, a blahoslavených: Pavla Gojdiča, Vasiľa Hopku, Zdenku Schelingovú a Metoda Trčku.

Predseda združenia talianskychpriemyselníkov, Luca Montezemolo pripravil Svätému Otcovi na tento osobitný deň, dar – auto, „červené ferrari“, model 2004. Ide o zmenšeninu, o auto dlhé asi jeden meter.

Talianskydenník Il Giornale zasa pripravilo 5 Dvd – diskov, so zábermi a dokumentmi, ktoré rozprávajú o živote a o pontifikáte Karola Wojtylu. Obsah jednotlivých diskov:

Ján Pavol II. - Porozprávam vám o mojom živote
Z Krakova na Petrovu katedru
Roky 1988 – 1995: svedok pokoja
Od roku 1996 až do našich čas
Ako funguje najmenšie kráľovstvo sveta.

Novinári, ktorí informujú svet o živote a činnosti Vatikánu, pripravili pre túto príležitosť knižnú publikáciu: „Choďte do celého sveta.Vatikanistirozprávajú o Jánovi Pavlovi II.“

Apoštolskýnunciusv Slovenskej republike vyzval veriacich u nás, aby spolu s celou Cirkvou ďakovali za pontifikát Jána Pavla II. a vyprosovali mu do ďalších rokov dar zdravia, sily a nebeskej múdrosti. Ďakovná svätá omša sa uskutoční v so-botu 16. októbra 2004 o 16,30 hodine v Dóme sv. Martina v Bratislave.Sú na ňu pozvaní všetci členovia Biskupskej konferencie Slovenskej republiky.All the contents on this site are copyrighted ©.