2004-10-16 11:15:17

Novi direktorij o društvenome priopćivanju u misiji Crkve


Odgojiti djelatnike na području priopćivanja, iskoristiti što bolje postojeća sredstva te uložiti sredstva u područje koje je bitno i za razvoj demokracije – linije su vodilje novoga direktorija o društvenome priopćivanju u misiji Crkve koji je pod naslovom "Priopćivanje i misija" jučer predstavljen u Rimu. Odobrila ga je, prigodom održavanja posljednje opće skupštine, Talijanska biskupska konferencija, a on predstavlja dovršen sustav pravila kojima se jamči ispravan odnos obavijesnih sredstava prema politici i gospodarstvu'. Talijanski biskupi zahtijevaju odlučan zahvat u području u kojemu su tehnologije i procesi društvenoga priopćivanja sve više povezani s gospodarskim i trgovačkim sustavom. U dokumentu se ističe politički vidik, jer su uloga i nadzor nad obavijesnim sredstvima postali odlučujući za ustrojstvo zemlje i razvoj demokracije. Osim toga važan je i društveni vidik, jer ulaganja traže reklame, a njih je potrebno slušati. Rezultat su niža kvaliteta programa, priopćivanje u kojemu sve češće prevladava nasilje, vulgarnost, pornografija i napadi na inteligenciju i ljudsko tijelo – upozorava se u dokumentu. Crkva, stoga, predlaže novi put, a taj je pluralizam, odnosno javno sudjelovanje u donošenju odluka koje se odnose na područje priopćivanja. U tome pogledu važnu ulogu mogu imati sigurnosne vlasti i udruge televizijskih gledatelja. Nedostatak nadzora – ističu nadalje biskupi – olakšava bezobzirno korištenje moćnih sredstava koji, ako su loše uporabljeni, uzrokuju razarajuće posljedice na savjest osobâ i na društveni život. Prvi nadzor vrši obitelj koju se danas, na žalost, smatra samo potrošačem, a drugi drugi nadzor može vršiti Crkva, koja je pozvana, novim načinom izražavanja, boriti se protiv strašnoga društvenog i kulturnoga zastranjenja. Vrlo je važno, dakle, uložiti sredstva u ovo područje, zbog toga što priopćivanje ima izraženu misionarsku važnost te može, nikada kao danas, stvoriti prilike za nove susrete i razmjenu, između ostaloga, i različitih vjerskih iskustava. Zahvaljujući obavijesnim sredstvima, naime, religije mogu dati svoj prinos izgradnji mira u pravdi i solidarnosti – stoji u zaključku dokumenta Talijanske biskupske konferencije.
All the contents on this site are copyrighted ©.