2004-10-15 18:31:46

Ivan Pavao II. sudionicima općega kapitula Družbe katoličkoga apostolata


Kako biste vršili svoje poslanje nužno je da ostanete čvrsto povezani s Kristom, kojega je sveti Vincenzo Pallotti ljubio i služio mu herojskom vjernošću – poticaj je koji je papa Ivan Pavao II. uputio sudionicima općega kapitula Družbe katoličkoga apostolata, poznatijih kao Palotinci, a koje je danas dopodne primio u audijenciju u Vatikanu. Pozdravljajući novoga glavnog rektora, oca Fritza Kretza, kao i nazočne redovnike, Sveti je Otac posebice istaknuo njihovo nesebično djelovanje na različitim krajevima svijeta. Osvrnuvši se u govoru na vjerske izazove s kojima se ta družba treba suočiti u ovome povijesnom trenutku, Papa je istaknuo da su za vjernost izvornome duhu nužne stalna formacija i misionarska čežnja. S druge pak strane, Sveti ih je Otac potaknuo da u temelju svega bude snažna molitva i ustrajan sakramentalni život, usredotočen na Euharistiju. Duhovnost i apostolat, formacija i poslanje, dva su lica onoga jedinstvenog evanđeoskog savršenstva koje se vidi, na primjeran način, u životu svetoga Vincenza Pallottija – kazao je na koncu Sveti Otac.
All the contents on this site are copyrighted ©.