2004-10-15 10:45:17

Масмедиите в мисията на Църквата


е заглавието на новото ръководство, одобрено от италианската епископска конференция и представено на пресконференция в Рим от нейния главен секретар монс. Джузепе Бетори.
С обем 200 страници, осем глави и 203 параграфа новото ръководство представлява “културно предизвикателство за самата църква “ и “нов хоризонт за мисията на Католическата църква”.

Пренебрегването или подценяването на медиите и тяхното влияние върху съзнанието означава да се отстрани възможността за евангелизация на модерната култура – се чете в документа. Според кардинал Камило Руини, председател на италианската епископска конференция, ръководството предлага пакет от правила и водещи линии за пастирската медийна дейност, “видяна не като обществен сектор за мисия, а като основно измерение на Църквата”.

Измежду новостите в ръководството са засилване ролята на аниматорите по комуникации и култура, всяка енория да има свой УЕБ сайт, като осигури повече портали на вярващите, както и правила за участието на религиозни лица в медийни предавания.

Целта на ръководството е да даде по-голямо внимание на формирането на вярата, да защити семейството и малолетните и “на нов език да се противопостави на разрушителните социални и културни отклонения”.

“Комуникациите – се казва в документа – както никога до сега могат да създадат нови възможности за срещи и диалог с различни релиигии и заедно да допринесат за мира, справедливостта и солидарността по света”.All the contents on this site are copyrighted ©.