2004-10-13 17:31:49

Папата подготвя християните за началото на Евхаристичната година


Обожавайте с постоянство Светата Евхаристия! Този апел отправи Папа Йоан Павел ІІ на днешната генерална аудиенция. Тя се проведе на площад “Свети Петър” в присъствието на 15 000 поклонници от цял свят, а папското катехистично размишление се позова на писмото на Свети Павел до ефесяни – тематика, която се свързва с провеждащия се в Гуадалахара международен евхаристичен конгрес:
“Саможертвата Христова на Кръстта, върховен жест на любовта и солидарността, разпръсква на нас преизобилната спасителна светлина” – с този цитат от Посланието на св. Павел до Ефесяни, Папата обобщи избраната за днес тема – Бог- Спасител, която съвсем ясно пояснява, защо ние, които сме били роби на силата на злото и греха, изкупени от Исус, имаме надежда за вечното блаженство. “Не си вече роб, а син – свидетелства Апостолът – и по силата на това осиновяване си и наследник Божий чрез Исуса Христа”. Чрез кръвта на Сина, сме изкупени и прошката за греховете ни, е върху нас разкаялите се, поради богатството на Божията благодат”.

“Верните последователи на Исус – каза Папата – носят в сърцата си званието и дълга да съзерцават и вкусят блаженсвата на Христа, Който сърце на духовността и християнския култ, но е преди всичко основа и начало на човешкото единство и взаимната обич и е смисъл в универсалността на Творението и неговата история. Благословията, която светът очаква идва от Бога Отец, Който е на небесата и Който действа чрез спасителната мисия на Своя Първороден Син Исус” – определи Йоан Павел ІІ. В Божия промисъл – допълни той – център е Христос, Който трябва да изпълни волята на Отца и в този именно развой, ние – Неговите последователи сме тези, които Господ призовава за святост и непорочност, както това св. Павел очертава с думите: “избра ни чрез Него, преди да се света създаде, за да бъдем свети и непорочни пред Него с любов”. “Следователно – уточни Папата – става дума за една святост и прозрачна морална вътрешна, духовна чистота”. Ние – християните сме по знамението на Бога, преобразени, нови същества, на които грехът е отменен. Само тогава – каза още Папата – ние бихме могли да опознаем пълнотата на Господа и Неговата вечна Истина и доловили с това познание всичко онова, които библейските свидетелства свидетелства за безмерната и безусловна любов на Всевишния към всеки един от нас, ние – определи Йоан Павел ІІ – постепенно навлизаме в сърцевината на тайната на волята на Бога Отец, а тя е: “в нареждане изпълнението на времената, всичко небесно и земно да бъде съединено под един глава – Христа”.

В този откъс от посланието на св. Павел до Ефесяни – каза към края Негово Светейшество – гръцкият текст на мястото на името на Божия Син – Христос, е употребена думата – “кефалайон”, която означава главна точка, централна ос, около която всичко се врти и от която всичко зависи в истинския смисъл и значение на Творението – дело на Господа. “Кефале” – означава Глава, т.е. Исус – в мистичното тяло, която е Църквата”.

Преди да приключи с една възхваляваща и отправяща признателна благодарност към Небесния Отец молитва от IV век, Папата обобщи: Волята на Всевишния чрез мисията на Бого-Човека е тази, да примири със Себе си всичко, било земно, било небесно, както го омиротвори чрез Него, кръвта на кръстта Му”. В края, както винаги Йоан Павел ІІ поздрави отделните групи поклонници и на всички даде Апостолически Благослов.All the contents on this site are copyrighted ©.