2004-10-12 08:45:02

Príhovor Jána Pavla II. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán:Ján Pavol II. v príhovore pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána prítomných veriacich na Námestí svätého Petra pozdravil týmito slovami:

Dnes sa v Guadalajare, v Mexiku začal Medzinárodný eucharistický kongres na tému: „Eucharistia, svetlo a život nového milénia“. Duchovne sa pripájam k tejto dôležitej cirkevnej udalosti, ktorou sa otvára aj „Rok Eucharistie“.

Na tento osobitný rok som celej Cirkvi adresoval Apoštolský list, ktorý sa začína týmito slovami: „Mane nobiscum, Domine“ – Zostaň s nami Pane! (por. Lk 24,29) Kiež sa táto prosba ozýva v každej kresťanskej komunite: aby veriaci spoznali zmŕtvychvstaléhoKrista pri lámaní chleba (por. Lk 24,35) a boli pripravení svedčiť o ňom činorodou láskou.

Osobitným prejavom lásky miestnej Cirkvi je diecézna charita. Charita v Ríme slávi 25 rokov od svojho založenia. Ďakujem Bohu za veľa plodov dobra, ktoré počas týchto rokov priniesla a povzbudzujem cirkevné spoločenstvo, aby pokračovalo vo výchovnej činnosti a v službe chudobným a núdznym.Zverme tieto úmysly príhovoru Panny Márie, „eucharistickej žene“.

Po modlitbe Anjel Pána Ján Pavol II. ešte pozdravil účastníkovSociálnych týždňovtalianskych katolíkov, ktoré sa v týchto dňoch konali v meste Bologna na témuDemokracie, pred ktorou stoja nové úlohy.

„Na budúcu nedeľu, popoludní, - dodal ešte Svätý Otec, - v duchovnom spoločenstve s tými, ktorí sa zúčastnia skončenia Medzinárodného eucharistického kongresu v Guadalajare, budem v Bazilike svätého Petra predsedať slávnostnej svätej omši pri príležitosti otvoreniaRoku Eucharistiev celej Cirkvi. Vyzývam veriacich, aby sa v hojnom počte zúčastnili na tejto dôležitej cirkevnej udalosti, aby tak jedným hlasom vzdali úctu Kristovi, ktorý je Svetlo a Život nového milénia“.All the contents on this site are copyrighted ©.